”HÅNDFRIT” KORT: anvend

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Køretøjet kan låses/oplåses på tre måder:

- ”håndfri”, når du nærmer dig og bevæger dig væk fra køretøjet.

- ”Håndfri” ved hjælp af knappen 2 på håndtaget 1 for en af hoveddørene.

- ved brug af kortet i fjernbetjeningen.

Deaktivering/aktivering af ”håndfri” tilstand

Alt afhængigt af modellen kan du deaktivere/aktivere:

- Låse op, når den nærmer sig og låser, når den flyttes væk fra køretøjet;

- Låsning og oplåsning ved at trykke på knapperne på dørhåndtaget.

Du kan også deaktivere/aktivere det lydsignal, der udsendes ved låsning, når du bevæger dig væk fra køretøjet. MENU TIL PERSONLIGGØRELSE AF KØRETØJETS INDSTILLINGER

Opbevar ikke kortet på et sted, hvor det kan komme i kontakt med andet elektronisk udstyr (computer, telefon osv.), som kan forstyrre kortets funktion.

Forlad aldrig bilen med kortet efterladt i kabinen.

Førerens ansvar under parkering eller standsning af bilen

Efterlad aldrig dit køretøj med et barn, en umyndig voksen eller et dyr i, selv ikke for en kort periode.

De kan udsætte sig selv eller andre for fare ved at starte motoren, aktivere udstyr som f.eks. rudeoptræk eller låse dørene.

Vær også opmærksom på, at temperaturen i kabinen stiger meget hurtigt i varmt og/eller solrigt vejr.

RISIKO FOR DØDSFALD ELLER ALVORLIGE KVÆSTELSER.

Håndfri oplåsning, når du nærmer dig køretøjet

Med kortet i adgangszonen 3 låses køretøjet op. Oplåsningen visualiseres ved et enkelt blink af havariblinklyset og sideblinklyset.

Håndfri låsning, når du bevæger dig væk fra køretøjet

Med kortet på dig og døre og bagklap lukket skal du fjerne dig fra køretøjet: Det låses automatisk, når du er ude af adgangsområdet 3.

Bemærk: afstanden for låsning af vognens døre afhænger af omgivelserne.

For at angive, at køretøjet er blevet låst, blinker havariblinklyset to gange og lyser derefter i ca. fire sekunder, og der lyder også en biplyd som bekræftelse.

Når kortet har været i registreringsområdet 3 i ca. 15 minutter, deaktiveres låsning af køretøjet på afstand. For at låse køretøjet skal du trykke på knappen 2 på håndtaget 1 eller knappen 5 på kortet.

Køretøjet kan låses på afstand, hvis kortet er i 4-området.

Afhængigt af køretøjet foldes sidespejlene automatisk ind/ud, når køretøjet låses/låses op. UDVENDIGE SIDESPEJLE

”Håndfri” oplåsning/låsning ved hjælp af knap 2

Med kortet i zonen 3 og køretøjet låst trykkes der på knappen 2 på håndtaget 1 på en af de to fordøre: Køretøjet oplåses. Et tryk på knappen 2 låser ligeledes hele køretøjet op.

Havariblinklyset og sideblinklysene blinker én gang for at indikere, at dørene er låst op, og på nogle køretøjer vil spejlene foldes ud automatisk.

Tryk på knappen 2 låser køretøjet igen.

Havariblinklyset blinker to gange for at angive, at køretøjet er låst, og afhængigt af køretøjet foldes sidespejlene automatisk ind.

Særlige funktioner vedrørende oplåsningssystemet

Under visse omstændigheder bliver oplåsning ved tilnærmelse deaktiveret:

- efter otte dage uden brug af køretøjet,

- hvis kortet forbliver i nærheden af zone 3 i køretøjet i ca. fem minutter efter låsning af køretøjet,

- efter flere passager i nærheden af zone 3 på køretøjet, og uden at dørene er blevet låst op.

Tryk på knappen 2 (fordørens håndtag), eller brug fjernbetjeningens kort (se de følgende sider) for at låse køretøjet op og genaktivere den håndfri tilstand.

Særlige funktioner vedrørende håndfri låsning

Efter låsning i ”håndfri” tilstand skal du vente ca. tre sekunder for at kunne låse køretøjet op igen. I løbet af de tre sekunder er det muligt at sikre sig, at køretøjet er låst korrekt, ved at tage fat i dørhåndtagene.

Bemærk: Hvis en dør eller bagagerummet er åbent eller ikke ordentligt lukket, udføres låsning ikke. Der lyder et bip, og havariblinklys og sideblinklys blinker ikke.

Anvendelse af kortet som fjernbetjening

Oplåsning ved hjælp af kortet.

Tryk på knappen 7.

Havariblinklyset og sideblinklysene blinker én gang for at indikere, at dørene er låst op, og på nogle køretøjer vil spejlene foldes ud automatisk.

Låsning med kortet

Mens dørene og bagklappen er lukkede, skal du trykke på knappen 5: Køretøjet låses.

Havariblinklyset blinker to gange for at angive, at køretøjet er låst, og afhængigt af køretøjet foldes sidespejlene automatisk ind.

Ved at trykke på knappen 5 to gange låses køretøjet og gør det muligt at lukke de forreste og bageste ruder (afhængigt af køretøjet).

Særlige funktioner:

- Den maksimale afstand for låsning af vognens døre afhænger af omgivelserne.

- Hvis en dør eller bagagerummet er åbent eller ikke ordentligt lukket, er låsning ikke udført. Der lyder et bip, og havariblinklys og sideblinklys blinker ikke.

Når motoren er i gang, deaktiveres knapperne på kortet.

Hvis en dør åbnes og lukkes, når motoren kører, og kortet ikke længere er i zonen 4, angiver meddelelsen ”Nøglekort ikke registreret”, at kortet ikke er i køretøjet. Dette vil f.eks. forhindre, at du kører af sted efter at have sat en passager af, som har kortet på sig.

Alarmen forsvinder, når kortet påny er registreret.

Låsning/oplåsning kun af bagagerummet

Tryk på knappen 6 for kun at låse/oplåse bagagerummet.

Når vognen er udstyret med superlåsning, kan der foretages en speciel låsning af alle døre, bagklap m.v., som herved forhindrer åbning af dørene indefra (f.eks. i tilfælde af knusning af rude med efterfølgende forsøg på døråbning indefra).

Du kan gøre dette ved at trykke på tasten 1 to gange hurtigt efter hinanden.

Låsning bekræftes af to lange blink og tre korte blink med havariblinklyset og sideblinklysene.

Bemærk: Superlåsningen kan ikke aktiveres, hvis vognens havariblinklys eller positionslys er tændt.

Anvend aldrig superlåsning af dørene, hvis der befinder sig nogen i vognen.

Afhængigt af køretøjet foldes sidespejlene automatisk ind, når køretøjet låses. UDVENDIGE SIDESPEJLE

RENAULT HANDS-FREE KORT