START, STOP AF MOTOREN: køretøj med nøgle

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Start af motor

Sådan starter du:

På køretøjer, der er udstyret med automatgear med en mekanisk gearvælger, skal du sætte gearvælgeren i position P.

Benzindrevne modeller

- Aktivér starteren uden at accelerere.

- Slip nøglen, så snart motoren er i gang.

É Dieselmodeller

- Drej tændingsnøglen til positionen ”ON2, og hold den i denne position, indtil advarselslampen for forvarmning af motoren slukker.

- Drej nøglen til startpositionen ”START3 uden at træde på speederpedalen.

- Slip nøglen, så snart motoren er i gang.

Bemærk: I tilfælde af motorstart i meget lav udendørs temperatur (under -10°C): Hold koblingspedalen nede, til motoren starter.

Standsning af motoren

Med motoren i tomgang drejes nøglen til positionen ”LOCK0.

Bemærk! I tilfælde af at køretøjet går i stå på køretøjer udstyret med manuel gearkasse, vises meddelelsen ”Tryk kobling” i instrumentpanelet. Tryk helt ned på koblingspedalen for at genstarte motoren.

Sluk aldrig for tændingen, før vognen er helt stoppet. Når motoren er standset, vil hydraulisk bremsefunktion, servostyring osv. samt passivt sikkerhedsudstyr så som airbags og seleforstrammere ikke længere fungere.

Start aldrig vognen i frigear på en skråning. Risiko for deaktivering af servostyringen. Der kan herved opstå risiko for uheld.

Førerens ansvar under parkering eller standsning af bilen

Efterlad aldrig dit køretøj med et barn, en umyndig voksen eller et dyr i, selv ikke for en kort periode.

Disse kan udsætte sig selv eller andre for fare ved at starte motoren, aktivere udstyr som f.eks. rudeoptræk eller låse dørene.

Vær også opmærksom på, at temperaturen i kabinen stiger meget hurtigt i varmt og/eller solrigt vejr.

RISIKO FOR DØDSFALD ELLER ALVORLIGE KVÆSTELSER.