START, STOP AF MOTOREN: køretøj med kort

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kortet skal være i aktiveringsområdet 1.

Sådan starter du:

- I køretøjer med automatgear skal gearstangen placeres i position P, derefter træder du på bremsepedalen og trykker på knappen 2;

- I køretøjer med manuelt gear skal du trykke på bremsepedalen eller koblingen og derefter på knappen 2. Hvis et gear er i indgreb, kan du kun starte, hvis koblingspedalen trædes ned.

Specifikationer

- Hvis en af betingelserne, der er påkrævet for start, ikke er opfyldt, vises meddelelsen ”bremsepedalen + START” eller ”Tryk kobling + START” eller ”Sæt gearkassen i positionen P” på instrumentpanelet.

- I visse tilfælde vil det være nødvendigt at dreje på rattet og samtidig trykke på startknappen 2 for at hjælpe med oplåsning af ratstammen, i så tilfælde vises meddelelsen ”Drej rattet + START” for at minde dig om det.

Bemærk! I tilfælde af at køretøjet går i stå på køretøjer udstyret med manuel gearkasse, vises meddelelsen ”Tryk kobling” i instrumentpanelet. Tryk helt ned på koblingspedalen for at genstarte motoren.

Førerens ansvar under parkering eller standsning af bilen

Efterlad aldrig dit køretøj med et barn, en umyndig voksen eller et dyr i, selv ikke for en kort periode.

Disse kan udsætte sig selv eller andre for fare ved at starte motoren, aktivere udstyr som f.eks. rudeoptræk eller låse dørene.

Vær også opmærksom på, at temperaturen i kabinen stiger meget hurtigt i varmt og/eller solrigt vejr.

RISIKO FOR DØDSFALD ELLER ALVORLIGE KVÆSTELSER.

”Håndfri” start med bagagerummet åbent

For at forhindre risikoen for tab i dette tilfælde må kortet ikke befinde sig i bagagerummet.

Funktioner for udstyr

(Med tændingen tilsluttet)

Når du stiger ind i vognen, har du automatisk rådighed over mange funktioner (radio, navigation, viskere...).

For at kunne anvende de andre funktioner skal du, mens kortet befindes sig i kabinen, trykke på 2-knappen uden at træde på pedalerne.

FUNKTIONSFEJL

I nogle tilfælde vil dit kort med ”håndfri” betjening ikke fungere:

- kortets batteri er opbrugt osv.;

- i nærheden af et apparat, der fungerer på samme frekvens (skærm, mobiltelefon, videospil…) ;

- vognen befinder sig i et område med kraftig elektromagnetisk stråling.

Meddelelsen ”Placer kort på zone + start” vises på instrumentbrættet.

Tryk på bremse- eller koblingspedalen, og læg derefter kortet 4 (knapsiden) på placeringsområdet 3. Tryk på knappen 2 for at starte køretøjet. Meddelelsen slukkes.

Betingelser for standsning af motoren

Køretøjet skal være standset med gearvælgeren i position P for køretøjer med automatgear.

Med kortet i køretøjet skal du trykke på knappen 2: Motoren stopper. Ratstammen låses ved åbning af en dør eller ved låsning af køretøjet.

Hvis kortet ikke længere er i kabinen, når du prøver at slukke motoren, vises meddelelsen Kort mangler: Tryk og hold START på instrumentbrættet. Tryk på knappen 2 i mindst to sekunder. Hvis kortet ikke længere er i kabinen, skal du sikre, at du kan få fat i det, før knappen trykkes og holdes inde. Uden kortet vil du ikke kunne starte.

Med standset motor vil det tilbehør (radio osv.), som blev anvendt, indtil motoren blev standset, fortsat fungere i cirka 10 minutter.

Når venstre fordør åbnes, vil dette udstyr ophøre med at fungere.

Sluk aldrig for tændingen, før vognen er helt stoppet. Når motoren er standset, vil hydraulisk bremsefunktion, servostyring osv. samt passivt sikkerhedsudstyr så som airbags og seleforstrammere ikke længere fungere.

Hvis du forlader køretøjet, især hvis du har et kort på dig, skal du sikre dig, at motoren er helt standset.

Førerens ansvar under parkering eller standsning af bilen

Efterlad aldrig dit køretøj med et barn, en umyndig voksen eller et dyr i, selv ikke for en kort periode.

Disse kan udsætte sig selv eller andre for fare ved at starte motoren, aktivere udstyr som f.eks. rudeoptræk eller låse dørene.

Vær også opmærksom på, at temperaturen i kabinen stiger meget hurtigt i varmt og/eller solrigt vejr.

RISIKO FOR DØDSFALD ELLER ALVORLIGE KVÆSTELSER.

Programmeringen af fjernopstart af motoren

Denne funktion muliggør fjernstart af motoren.

Intitialisering

Hvis køretøjet har dette udstyr, trykker du på oplåsningsknappen 6 og derefter på fjernstartsknappen to gange efter hinanden i ca. 2 sekunder hver gang 5. Tiden mellem de to tryk skal være mindre end 5 sekunder. Havariblinklyset tændes kontinuerligt i 3 sekunder for at bekræfte systemets nulstilling.

Bemærk: Når funktionen er aktiveret, kan den ikke deaktiveres.

Vi anbefaler, at du kontakter en godkendt forhandler.

Handling

For at starte motoren med fjernbetjening trykkes på låseknappen 7 og inden for 2 sekunder trykkes derefter på fjernstartknappen 5 i ca. 2 sekunder. Havariblinklyset tændes kontinuerligt i ca. 3 sekunder, hvorefter motoren starter.

Motoren kører i 5 minutter. Når motoren kører, kan du tilføje yderligere 5 minutter ved at trykke på låseknappen 7 igen og derefter på fjernstartknappen 5. Havariblinklyset tændes kontinuerligt i 3 sekunder for at bekræfte, at funktionen er blevet forlænget.

Med denne funktion kan du også programmere motoren til at starte for at kunne opvarme eller udlufte kabinen op til 24 timer før brug af vognen.

Afhængigt af køretøjet udføres konfiguration og programmering ved hjælp af multimediedisplayet 8. Se multimedievejledningen for at få flere oplysninger.

Fjernbetjent start af motoren varierer alt efter omgivelserne som:

- Forhindringer, bygninger, vægge, andre køretøjer, osv.;

- radiofrekvensinterferens (tv, radio, mobiltelefon, andre fjernbetjeninger osv.);

- Nøglens eller kortbatteriets tilstand.

Hvis funktionen bruges, skal du sikre, at strømforbrugende enheder (f.eks. viskere, udvendigt lys, radio, sædevarme, varme i rattet) er deaktiveret, og at alt tilbehør er frakoblet, inden du forlader køretøjet.

Brandfare.

Fjernopstart af motoren fungerer, hvis:

- gearkassen er i positionen P eller N på køretøjer, der er udstyret med automatgear;

- At tændingen er afbrudt;

- motorhjelmen er lukket;

- Alle åbninger (døre og bagklap) er lukkede og låst, når du forlader bilen.

- Under ekstreme vejrforhold virker fjernopstarten via programmering muligvis ikke.

Hvis en af disse betingelser ikke er opfyldt, blinker lygterne i cirka tre sekunder.

Brug ikke motorens fjernfjernopstart eller dens programmering, når:

- køretøjet er i en garage eller har begrænset plads.

Risiko for forgiftning eller kvælning pga. udstødningsgas.

- køretøjet er dækket af et beskyttende overtræk.

Brandfare.

- motorhjelmen er åben, eller før den åbnes.

Risiko for forbrænding eller kvæstelser.

Afhængigt af landet kan fjernstartsfunktion eller dens programmering være forbudt ifølge lovgivningen og/eller gældende bestemmelser.

Før denne funktion bruges, skal du kontrollere gældende lovgivning og/eller bestemmelser i landet.