SIKKERHED FOR BØRN: deaktivering, aktivering af passagerairbag foran

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Deaktivering af airbag på forreste passagersæde

Før du monterer et barnesæde på forreste passagersæde:

- Kontrollér, om barnesædet kan monteres på dette sæde.

- For bagudvendte barnesæder: Husk at deaktivere airbag.

Sådan deaktiveresairbag : Med køretøjet standset og slukket tænding skubbes og drejes låsen 1 hen til positionen OFF.

Med tændingen tilsluttet skal du kontrollere, at kontrollampen ¹ er tændt i bakspejlet 2.

Denne advarselslampe lyser konstant for at bekræfte, at der kan anbringes en barnestol på passagersædet, idet airbag´en er frakoblet.

Aktivering eller deaktivering af airbag i forsædepassagerens side skal gøres med bilen standset og tændingen afbrudt.

Hvis det gøres, mens vognen kører, tænder lamperne å og ©.

For at genetablere det rette forhold mellem airbag og lås, afbrydes tændingen og tilsluttes igen.

ADVARSEL

På grund af inkompatibilitet mellem udløsning af passagerairbag foran og placeringen af et barnesæde med ryggen mod kørselsretningen, må der ALDRIG installeres en fastholdelsesanordning til børn af en type med ryggen mod kørselsretningen på et sæde, der er beskyttet af en frontal AKTIVERET AIRBAG . Det kan medføre BARNETS DØDSFALD eller ALVORLIGE KVÆSTELSER.

Disse angivelser er anført på instrumentbrættet og etiketterne A på hver side af højre solskærm 3 (se eksempel på etiket herover), vil minde dig herom.

ADVARSEL

På grund af inkompatibilitet mellem udløsning af passagerairbag foran og placeringen af et barnesæde med ryggen mod kørselsretningen, må der ALDRIG installeres en fastholdelsesanordning til børn af en type med ryggen mod kørselsretningen på et sæde, der er beskyttet af en frontal AKTIVERET AIRBAG. Det kan medføre BARNETS DØDSFALD eller ALVORLIGE KVÆSTELSER.

Aktivering af passager-airbag foran

Så snart barnestolen fjernes fra passagersædet, skal airbag igen tilsluttes for at beskytte passageren i tilfælde af et sammenstød.

Sådan genaktiveres airbag: Mens køretøjet holder stille,og tændingen er afbrudt, trykke på og dreje låsen 1 til positionen ON.

Med tændingen tilsluttet skal du kontrollere, at kontrollampen ] er slukket, og at kontrollampen er tændt på bakspejlet 2 i cirka 1 minut efter hver start.

Passager-airbag foran er aktiveret.

Funktionsfejl

I tilfælde af fejl ved aktiverings/deaktiveringssystemet for passager/airbag foran er det forbudt at anbringe en barnestol med ryggen mod kørselsretningen på passagersædet.

Det frarådes ligeledes at anbringe andre passagerer på sædet.

Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

Aktivering eller deaktivering af airbag i forsædepassagerens side skal gøres med bilen standset og tændingen afbrudt.

Hvis det gøres, mens vognen kører, tænder lamperne å og ©.

For at genetablere det rette forhold mellem airbag og lås, afbrydes tændingen og tilsluttes igen.