Tilbage til listen

PARKERINGSHJÆLP

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Denne funktion hjælper dig med parkeringsmanøvrer ved at overtage styringen af rattet, bremserne, motoren og den automatiske gearkasse.

Under hele manøvren skal du trykke på speederpedalen (for at holde funktionen i gang) og tage hænderne bort fra rattet.

Du kan til enhver tid overtage kontrollen over køretøjet igen ved at:

- bevægelse af rattet;

- slippe speederen;

- eller ved at trykke på bremsepedalen.

Specifikationer

Sørg for, at ultralydssensorerne, der er angivet med pilene 1, ikke er tildækkede (af snavs, mudder, sne, en dårligt monteret/fastgjort nummerplade osv.), beskadigede, modificerede (inkl. lakering osv.) eller blokeret af tilbehør, der er monteret på forsiden eller bagsiden af dit køretøj.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen.

Den kan derfor aldrig erstatte førerens årvågenhed og ansvar under manøvrer (føreren skal altid være klar til at bremse).

Betjening

Når køretøjet holder stille eller har en hastighed, der er mindre end 30 km/t, skal du trykke på kontakten 2. Kontrollampen i kontakten 2 tændes, og der vises A på multimedieskærmen.

Valg af manøvre

Systemet kan udføre tre typer manøvre:

B : parkering af køretøjet ved kantsten mellem to parkerede køretøjer;

C : parkering af køretøjet i en parkeringsbås;

D : parkering af køretøjet i en skrå parkeringsbås.

På multimedieskærmen skal du vælge manøvren, du vil udføre.

Funktionsprincip

Parkering

Så længe køretøjets hastighed er mindre end cirka 30 km/t, søger systemet efter ledige parkeringspladser på begge sider af køretøjet.

Når der registreres en plads, vises den på multimedieskærmen E angivet af bogstavet P. Kør forsigtigt med tændt blinklys på siden af pladsen, indtil meddelelsen STOP vises ledsaget af et lydsignal.

Pladserne lyser blåt på multimedieskærmen F og er markeret med bogstavet P.

- Stop køretøjet;

- sæt køretøjet i bakgear.

Kontrollampen lyser på instrumentbrættet fulgt af et lydsignal.

- Slip rattet;

- tryk forsigtigt speederen ned;

- følg instruktionerne på multimedieskærmen.

Fasthold trykket på speederpedalen under hele manøvren, selv når gearene skifter.

Køretøjet vil begynde at bevæge sig. Systemet styrer derefter rattet, motoren, bremserne og gearskift.

Afhængigt af trykket på speederpedalen varierer hastigheden mellem 0 og højst 7 km/t.

Meddelelsen ”Manøvre færdig” vises på multimedieskærmen for at angive, at manøvren er afsluttet. Den elektroniske parkeringsbremse aktiveres, og den automatiske gearkasse sættes i position P.

Du kan nu slippe speederen.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen.

Den kan derfor aldrig erstatte førerens årvågenhed og ansvar under manøvrer (føreren skal altid være klar til at bremse).

Under manøvrering kan rattet dreje hurtigt: Placer ikke hænderne inden i, og sørg for, at der heller ikke er andet, der kommer i vejen.

Særlige funktioner

- Systemet kan ikke køre op over høje fortovskanter.

- Funktionen Stop and Start deaktiveres under handlingen.

- Du kan ikke forlade en parkeringsplads ved hjælp af systemet.

- Manøvren er ikke mulig, hvis skråningen er for stejl.

- Manøvren er umulig uden tilstedeværelsen af et andet køretøj ved siden af den valgte parkeringsplads.

Suspendering af manøvren

Manøvren suspenderes i følgende tilfælde:

- hvis du drejer rattet

- hvis du flytter gearstangen;

- hvis du nedtrykker speederpedalen ud over det stramme punkt;

- hvis en passegerdør eller bagagerummet åbnes;

- hvis køretøjet har holdt stille i mere end ca. ét minut.

Kontrollampen på instrumentbrættet slukkes, ledsaget af en lydalarm. Køretøjet holder nu stille.

En meddelelse informerer dig om, at manøvren er blevet suspenderet og fortæller dig, hvad du skal gøre for at genoptage manøvren.

For at genoptage manøvren skal du holde kontakten til aktivering af parkeringshjælp nede.

Annullering af manøvren

Manøvren annulleres i følgende tilfælde:

- du trykker på kontakten 2;

- hvis du åbner førerdøren;

- hvis du frigør sikkerhedsselen i førersiden;

- hvis du aktiverer parkeringsbremsen;

- hvis køretøjet har flyttet sig for langt fra den planlagte bane;

- hvis du har udført mere end 10 bevægelser fremad og tilbage som parkeringsmanøvre;

- Køretøjets hjul spinner;

- hvis den elektroniske regulering af motorens drejningsmoment er startet.

Kontrollampen på instrumentbrættet slukkes, ledsaget af en lydalarm.

Hvis køretøjet stopper.

Bemærk: Hvis der er en fejl i funktionen, immobiliseres køretøjet ikke. Overtag styringen af køretøjet igen. Meddelelsen ”Tag kontrol tilbage” vises på instrumentbrættet ledsaget af en lydalarm.

Funktion ikke-tilgængelig

Når du trykker på kontakten 1 for at aktivere systemet, og hvis driftsbetingelserne ikke er opfyldt, vises meddelelsen Advanced Park Assist ikke tilgængelig på multimedieskærmen.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj. Sørg for, at manøvren overholder de gældende trafikregler.

Føreren skal altid være klar til pludseligt opstående situationer, som kan forekomme under kørslen: Hold derfor vågent øje med børn, dyr, barnevogne, cykler, sten, stolper, anhængertræk osv., som befinder sig i vognens blinde vinkler under manøvren.

Indgreb/reparationer på systemet

- I tilfælde af kollision kan sensorernes funktion blive påvirket. Deaktiver funktionen, og kontakt et autoriseret værksted.

- Arbejde i det område, hvor sensorerne sidder (reparationer, udskiftning, ændringer på udvendig beklædning osv.), skal udføres af en kvalificeret fagmand.

Kun et autoriseret værksted er kvalificeret til at foretage indgreb i systemet.

Tilfælde af systemforstyrrelser

Visse forhold kan forstyrre eller påvirke systemets funktion, f.eks. dårlige vejrforhold (sne, hagl, is osv.).

Hvis systemet opfører sig unormalt, skal det deaktiveres, og der kontaktes et autoriseret værksted.

Risiko for falske alarmer.

Begrænsninger af systemets funktion

- Systemet kan ikke registrere genstande, der befinder sig i følernes blinde vinkel.

- Kontrollér altid, at den parkeringsplads, systemet foreslår, faktisk stadig er tilgængelig og fri for forhindringer før og under hele manøvren.

- Systemet må ikke anvendes i forbindelse med træk af anhænger, eller når et træk- eller lastsystem er monteret på køretøjet eller på køretøjer i nærheden.

BRUG AF ADVANCED PARK ASSIST