Tilbage til listen

ADVARSEL FOR TAB AF DÆKTRYK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hvis køretøjet er udstyret med dette system, får føreren besked om tab af dæktryk i et eller flere dæk.

Funktionsprincip

Hvert hjul (undtagen reservehjulet) er forsynet med en føler i ventilen, der måler dæktrykket regelmæssigt under kørslen.

Kontrollampen  1 lyser for at advisere føreren i tilfælde af utilstrækkeligt dæktryk (fladt dæk, punkteret dæk...).

Nulstilling af referenceværdien for dæktryk

Den skal udføres:

- når referencedæktrykket for dækkene skal ændres for at blive tilpasset til brugsbetingelserne (tom, med last, kørsel på motorvej m.v.),

- Efter krydsskiftning af hjulene (dette frarådes dog)

- efter hjulskift.

Den skal altid udføres efter kontrol af dæktrykket på de 4 dæk i kold tilstand.

Dæktrykkene skal svare til køretøjets øjeblikkelige anvendelse (tom, med last, kørsel på motorvej m.v.).

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen.

Funktionen kan ikke erstatte føreren. Den kan således i intet tilfælde erstatte den årvågenhed eller det ansvar, som vognens fører bør udvise.

Dæktrykket, også på reservehjulet, bør kontrolleres en gang om måneden.

Fremgangsmåde for nulstilling

Tilslut tændingen

- Tryk gentagne gange på knappen 3 eller 4 for at vælge funktionen ”Dæk tryk Hold for init.” på displayet 2.

- Hold knappen 3 eller 4 inde (i cirka tre sekunder) for at starte nulstillingen. Meddelelsen ”Indlæring dæk- tryk i gang” angiver, at anmodningen om nulstilling af referencetrykværdien er taget i betragtning.

Nulstillingen udføres efter nogle få minutters kørsel.

Bemærk

Værdien for referencetrykket må ikke være under det, der er anbefalet og angivet på dørstolpen.

Visning

Displayet 2 på instrumentbrættet informerer om eventuelle oppumpningsfejl (hjul med for lavt dæktryk, punkteret hjul m.v.).

« Korriger dæktryk »

Kontrollampen lyser fulgt af meddelelsen ”Korriger dæktryk”.

De angiver, at mindst et hjul har for lavt dæktryk.

Kontrollér og juster igen dæktrykket på de fire kolde hjul om nødvendigt.

Kontrollampen slukkes efter nogle minutters kørsel.

« Punktering »

Kontrollampen lyser konstant efterfulgt af meddelelsen ”Punktering” og et lydsignal.

Denne meddelelse ledsages af kontrollampen ®.

De angiver, at mindst et af hjulene er punkteret eller har kraftigt nedsat dæktryk. Udskift det, eller kontakt et værksted, der er godkendt for mærket, hvis dækket er punkteret. Oppump til dæktrykket, hvis dækket er fladt.

Et pludseligt tab af tryk i et dæk (punktering af dæk m.v.) kan ikke registreres af systemet.

Kontrollampen ® giver dig, for din egen sikkerhed, besked om at stoppe straks, så snart trafikken tillader det.

« Tjek dæk- trykssensorer »

Kontrollampen blinker i flere sekunder og lyser derefter konstant efterfulgt af meddelelsen ”Tjek dæk- trykssensorer”.

Denne meddelelse ledsages af kontrollampen ©.

De angiver, at mindst et af hjulene er ikke udstyret med følere (for eksempel reservehjul). I andre tilfælde bør du kontakte et autoriseret værksted.

Genjustering af dæktryk

Trykkene skal justeres, når hjulene er kolde (der henvises til etiketten på kanten af førerdøren).

Hvis trykket ikke kan måles ved kolde dæk, må det påregnes at være 0,2 til 0,3 bar (3 PSI) højere.

Luk aldrig luft ud af et varmt dæk.

Udskiftning af hjul/dæk

Systemet kræver anvendelse af specielt udstyr (hjul, dæk, hjulkapsler...). DÆK.

Ret henvendelse til en forhandler af mærket for udskiftning af dæk og vedrørende det kompatible tilbehør til systemet som findes hos en forhandler af mærket: brug af andet udstyr kan påvirke systemets gode funktion i negativ retning.

Reservehjul

Når bilen er udstyret hermed, har reservehjulet ingen føler. Når det er monteret på køretøjet, blinker kontrollampen i flere sekunder og lyser derefter konstant efterfulgt af kontrollampen ©, og meddelelsen ”Tjek dæk- trykssensorer” vises på instrumentbrættet.

Aerosol til reparation af dæk og sæt til oppumpning af dæk

Da ventilerne er designet specifikt må der kun anvendes udstyr, der er godkendt af forhandlernetværket. SÆT TIL OPPUMPNING AF DÆK.

Udskiftning af hjul

Da systemet kan være op til flere minutter, alt efter kørslen, om at assimilere trykket, skal dæktrykket kontrolleres efter hvert indgreb.

DÆKTRYKSADVARSELSSYSTEM