Tilbage til listen

AUTOMATISK LÅSNING AF DØRENE UNDER KØRSEL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funktionsprincip

Efter start af køretøjet vil systemet automatisk låse åbningselementerne, så snart hastigheden kommer op på ca. 7 km/t.

Oplåsning sker:

- ved at trykke på kontakten til centraldøroplåsning 1;

- ved at åbne en af fordørene indefra når køretøjet holder stille.

Bemærk: Hvis en af dørene åbnes/lukkes, vil den på ny låses automatisk, når vognens hastighed når op på ca. 7 km/t.

Aktivering/deaktivering af funktionen

Aktivering af funktionen: Når køretøjet holder stille med motoren kørende, skal du trykke på kontakten 1, indtil du hører et lydsignal.

Deaktivering af funktionen: Når køretøjet holder stille med motoren kørende, skal du trykke på kontakten 1, indtil du hører et lydsignal.

FUNKTIONSFEJL

Hvis du konstaterer en funktionsfejl (dørene låses ikke automatisk, 1kontrollampen i kontakten lyser ikke ved låsning af døre og bagagerum osv.), skal du kontrollere, at automatisk låsning ikke er blevet deaktiveret ved en fejl, og at alle døre samt bagagerummet er lukket korrekt. Hvis de er korrekt lukkede, kontaktes en forhandler af mærket.

Førerens ansvar

Hvis du ønsker at køre med dørene aflåst indefra, bør du vide, at dette kan vanskeliggøre adgang til kabinen i tilfælde af en ulykke.