BØRNESIKRING: deaktivering, aktivering af passager- airbag foran

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Deaktivering af airbag på forreste passagersæde

Før du monterer et barnesæde på forreste passagersæde:

- Kontrollér, om barnesædet kan monteres på dette sæde.

- For bagudvendte barnesæder: Husk at deaktivere airbag.

Sådan deaktiveres airbag: Med køretøjet standset og slukket tænding skubbes og drejes låsen 1 hen til positionen OFF.

Det skal kontrolleres, at kontrollampen 2 ] er tændt, når tændingen er tilsluttet.

Kontrollampen lyser konstant for at bekræfte, at der kan installeres en barnestol.

Aktivering eller deaktivering af airbag i passagersiden skal udføres med bilen standset og tændingen afbrudt.

Hvis der foretages indgreb, mens tændingen er tilsluttet, tændes kontrollampen å.

For at genetablere det rette forhold mellem airbag og lås, afbrydes tændingen og tilsluttes igen.

Disse angivelser er anført på instrumentbrættet og etiketterne A på hver side af solskærm 3 i passagersiden (se eksempel på etiket herover).

ADVARSEL

På grund af inkompatibilitet mellem udløsning af passagerairbag foran og placeringen af et barnesæde med ryggen mod kørselsretningen, må der ALDRIG installeres en fastholdelsesanordning til børn af en type med ryggen mod kørselsretningen på et sæde, der er beskyttet af en frontal AKTIVERET AIRBAG . Det kan medføre BARNETS DØDSFALD eller ALVORLIGE KVÆSTELSER.

Aktivering af airbag på forreste passagersæde

Så snart barnestolen fjernes fra passagersædet, skal airbag igen tilsluttes for at beskytte passageren i tilfælde af et sammenstød.

Sådan genaktiveres airbag: Med køretøjet standset og slukket tænding, skubbes og drejes låsen 1 til positionen ON.

Med tændingen tilsluttet skal du altid kontrollere, at kontrollampen 2 ] er slukket.

Passager-airbag foran er aktiveret.

Funktionsfejl

I tilfælde af fejl ved aktiverings/deaktiveringssystemet for passager/airbag foran er det forbudt at anbringe en barnestol med ryggen mod kørselsretningen på passagersædet.

Det frarådes ligeledes at anbringe andre passagerer på sædet.

Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

ADVARSEL

På grund af inkompatibilitet mellem udløsning af passagerairbag foran og placeringen af et barnesæde med ryggen mod kørselsretningen, må der ALDRIG installeres en fastholdelsesanordning til børn af en type med ryggen mod kørselsretningen på et sæde, der er beskyttet af en frontal AKTIVERET AIRBAG. Det kan medføre BARNETS DØDSFALD eller ALVORLIGE KVÆSTELSER.

Aktivering eller deaktivering af airbag i passagersiden skal udføres med bilen standset og tændingen afbrudt.

Hvis der foretages indgreb, mens tændingen er tilsluttet, tændes kontrollampen å.

For at genetablere det rette forhold mellem airbag og lås, afbrydes tændingen og tilsluttes igen.