Tilbage til listen

DÆK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sikkerhed for dæk - hjul

Dækkene danner den eneste kontakt mellem vognen og vejbanen, og det er derfor altafgørende, at dækkenes tilstand altid er fuldt ud i orden.

De til enhver tid gældende lovbestemmelser om dækmontering skal overholdes.

Vedligeholdelse af dækkene

Dækkene skal være i god stand og deres slidbane skal have tilstrækkeligt relief. Dækkene, der er godkendt af vor tekniske service, er forsynet med slitagemærker 1, som består af testforhøjninger fordelt i bunden af slidbanemønstret.

Når slidbanen er slidt ned i niveau med slidindikatorerne, bliver de synlige:2 Det er da nødvendigt at udskifte dækkene, da forhøjningerne nu højst er på 1,6 mm, og ved fortsat kørsel vil vejgrebet være stærkt forringet, især på våd vejbane.

En for tungt lastet vogn, langvarig kørsel på motorvej, især i meget varmt vejr, eller hyppig kørsel på dårlige veje medfører hurtigere slitage af dækkene, og påvirker derved sikkerheden.

For din sikkerhed og for overholdelse af gældende lovgivning.

I tilfælde af udskiftning må der kun monteres dæk på dit køretøj af samme mærke, dimension, type og struktur på samme aksel.

De skal enten have en bæreevne og nominel hastighed, der mindst svarer til de oprindelige dæk, eller være anbefalet af en autoriseret forhandler.

Manglende overholdelse af disse instruktioner kan bringe din sikkerhed i fare samt medføre, at dit køretøj ikke længere overholder gældende regler.

Risiko for tab af herredømme over køretøjet.

Uheld under kørsel, f.eks. kraftig påkørsel af kantsten, kan beskadige dækkene og fælgene, og kan ligeledes medføre, at fortøjet eller bagtøjet skal justeres.

Sker dette, bør dækkene og vognen kontrolleres på et autoriseret værksted for bilmærket.

Dæktryk

Overhold dæktrykket (gælder også for reservehjulet), og kontrollér det mindst en gang om måneden og inden en længere køretur (se etiketten på førerdørens kant).

Dæktrykket skal kontrolleres ved kolde dæk. Hvis trykket måles ved varme dæk eller efter hurtig kørsel, er det normalt, at det er højere end det foreskrevne.

Hvis det ikke er muligt at måle dæktrykket ved kolde dæk, skal de målte værdier være 0,2 til 0,3 bar højere.

Luk aldrig luft ud af et varmt dæk.

Køretøj udstyret med et overvågningssystem for dæktryk.

I tilfælde af lavt dæktryk (punktering, lavt dæktryk osv.) tændes kontrollampen på instrumentbrættet. OVERVÅGNINGSSYSTEM FOR DÆKTRYK.

Forkert dæktryk fører til øget dækslid og forhøjede dæktemperaturer. Det er faktorer, som kan have alvorlige konsekvenser for sikkerheden og medføre:

- dårligt vejgreb,

- risiko for punktering, eller at slidbanen løsner sig.

Dæktrykket er afhængigt af vognens belastning samt kørehastigheden. Justér trykket iht. brugsbetingelserne (der henvises til etiketten på kanten af førerdøren).

Bemærk, en manglende eller utilstrækkeligt påskruet ventilhætte kan få dækkene til at lække og miste dæktryk.

Sørg altid for at bruge ventilhætter, der er identiske med de originale, og for at skrue dem ordentligt på.

Krydsskiftning

Det frarådes at krydsskifte hjulene.

Reservehjul

PUNKTERING, RESERVEHJUL, UDSKIFTNING AF HJUL.

Udskiftning af dæk

Af sikkerhedshensyn bør dette arbejde ubetinget udføres på et specialværksted.

Montering af forkerte dæktyper kan medføre:

- at bilens specifikationer ikke er i overensstemmelse med den gældende typegodkendelse;

- at vejgrebet påvirkes, især ved kørsel i sving;

- at styretøjet bliver ”tungt”;

- at de normale snekæder ikke kan anvendes.

Vinterkørsel

Snekæder

Af sikkerhedsmæssige hensyn må der under ingen omstændigheder monteres snekæder på baghjulene.

Hvis der er monteret dæk af større dimension end de originalt monterede, er det ikke muligt at montere snekæder.

Snekæder kan kun monteres på dæk af samme dimensioner som de originalt monterede dæk på din vogn.

Der kan kun anvendes snekæder, der er specielt beregnet til vognen. Søg råd på et autoriseret værksted.

Specielt for modeller, der er udstyret med 16” dæk: og der kan ikke monteres snekæder på disse hjul.

Hvis du ønsker at montere snekæder, skal der anvendes specielt udstyr.

Søg råd på et autoriseret værksted for dit bilmærke.

”Vinterdæk”

For at bevare det bedst mulige vejgreb tilrådes det at anvende disse dæk på alle fire hjul.

Advarsel: Disse dæk kan have en specifik omdrejningsretning og/eller et indeks for maksimal hastighed, som kan være lavere end køretøjets maksimalhastighed.

Pigdæk

Pigdæk må kun anvendes i en kortvarig periode, som kan være fastsat ved lovbestemmelse i de enkelte lande.

Ligeledes skal gældende lovbestemmelser om hastighed med denne type dæk overholdes.

Ved anvendelse af pigdæk skal disse som minimum være monteret på forakslen.

Under alle omstændigheder anbefaler, vi at der rettes henvendelse til en autoriseret forhandler af bilmærket, som kan vejlede med hensyn til valg af udstyr, der er bedst egnet til din vogn.