Tilbage til listen

STOP AND START FUNKTION

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Med dette system kan man mindske brændstofforbruget og udstødningsgassen.

Systemet aktiveres automatisk, når bilen startes.

Under kørsel stopper systemet motoren (på standby), når bilen standses (kø, stop ved lyskryds...).

Betingelser for standbytilstand for motor

Køretøjet har kørt siden sidste stop.

For manuelle gearkasser:

- Gearkassen er i frigear (dødpunkt).

og

- køretøjets hastighed er lavere end cirka 3 km/t.

og

- koblingspedalen er sluppet.

Hvis kontrollampen blinker, angiver det, at koblingspedalen ikke er sluppet tilstrækkeligt.

Gælder alle modeller:

Advarselslampen lyser fast på instrumentbrættet for at informere dig om, at motoren sættes i standbytilstand.

Bilens udstyr forbliver funktionelt, mens motoren er stoppet.

Når motoren går på standby, vil servostyringen muligvis ikke fungere længere.

I dette tilfælde vil den fungere igen, når motoren ikke længere er på standby, eller hastigheden overstiger ca. 1 km/t (ned ad bakke, på skråninger osv.).

Hvis motoren går ud, og systemet er tændt, skal koblingspedalen trædes helt ned for at genstarte motoren.

Hvis du forlader køretøjet, vil et lydsignal minde dig om, at motoren er på standby og ikke stoppet.

Inden vognen forlades, SKAL motoren være slukket (og ikke på standby). START, STOP AF MOTOR.

Lad ikke dit køretøj rulle, når motoren er i tomgang (kontrollampen vises på instrumentbrættet).

Forhindring af standbytilstand for motor

I visse situationer, f.eks. når man kører ind i en rundkørsel, er det muligt, når systemet er aktiveret, at holde motoren kørende med henblik på en hurtig start af motoren.

Manuelt gear

Hold koblingspedalen nede.

Afslutning af standbytilstand

Med manuelt gear:

- Når førerens dør åbnes, og ingen gear er valgt, og koblingspedalen er frigivet;

eller

- Når du løsner førers sikkerhedssele uden gear indkoblet og koblingspedalen frigives;

eller

- køretøjet er sat i frigear, og koblingspedalen er trådt let ned;

eller

- køretøjet er sat i gear, og koblingspedalen er trykket helt ned.

Bemærk: afhængigt af køretøjet, hvis du afbryder tændingen, når motoren er på standby, vises kontrollampen Ä på instrumentbrættet i få sekunder.

Betingelser for manglende standby af motor

Visse betingelser tillader ikke systemet af sætte motoren på standby:

- førerdøren er ikke lukket;

- førerens sikkerhedssele er ikke spændt;

- køretøjet er sat i bakgear;

- motorhjelmen er ikke låst;

- udendørstemperaturen er for lav eller for høj;

- batteriet ikke er tilstrækkeligt opladet;

- parkeringsafstandskontrol er i drift;

- Højden er for høj;

- motorens temperatur er for lav;

- antiforureningssystemet regenereres;

-...

Kontrollampen lyser på instrumentbrættet og oplyser dig om, at motoren ikke kan sættes i standbytilstand.

For køretøjer udstyret med manuel gearkasse

Genstart kan afbrydes, hvis koblingspedalen slippes for hurtigt, mens gearet er i indgreb.

For at påfylde brændstof skal motoren være standset (og ikke kun på standby, når der er tale om køretøjer udstyret med STOP and START-funktionen): Du skal slukke tændingen START, STOP AF MOTOR.

Brandfare.

Deaktiver funktionen Stop and Start ved ethvert indgreb i motorrummet.

Særlige anmærkninger til automatisk genstart af motoren

I visse tilfælde kan motoren genstartes uden indgreb for at garantere din sikkerhed og komfort.

Det sker særligt, når:

- udendørstemperaturen er for lav eller for høj;

- batteriet ikke er tilstrækkeligt opladet;

- Vognen kører med mere end 5 km/t (ved kørsel ned ad bakke...);

- der forkommer gentagne tryk på bremsepedalen eller behov for bremsesystemet;

-...

Advarselslampen vises i instrumentpanelet for at informere dig om automatisk genstart af motoren.

Deaktivering, aktivering af funktionen

Tryk på kontakten 1 for at deaktivere funktionen. Advarselslampen 1 i kontakten lyser.

Tryk igen for at genaktivere systemet. 1 Kontrollampen for kontakten slukkes.

Systemet genaktiveres automatisk, hver gang køretøjet startes med startknappen. START, STOP AF MOTOR.

Funktionsfejl

Når meddelelsen ”Tjek Start&stop” vises på instrumentbrættet, og kontakten 1 er tændt, angiver det, at systemet er deaktiveret.

Søg råd på et autoriseret værksted.

Bemærk! Afhængigt af køretøjet er automatisk genstart af motoren ikke mulig for visse af disse tilstande, hvis en dør er åben.

Specialfunktion: Når motoren er i standby, vil et tryk på kontakten 1 automatisk genstarte motoren.

Inden vognen forlades, SKAL motoren være slukket (og ikke på standby). START, STOP AF MOTOR.

SYSTEMET STOP & START