SIKKERHEDSSELER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

For din egen sikkerheds skyld skal du altid anvende sikkerhedsselerne uanset køreturens længde. Desuden bør du overholde de lokale love i det land, hvori du befinder dig.

Før du starter, indstilles først førersædet og derefter passagerernes sæder, og endelig justeres alle sikkerhedsselerne for at opnå den største sikkerhed.

Indstilling af kørestilling

(afhængigt af modellen)

- Sæt dig godt tilbage i sædet, helst uden overtøj. Dette er vigtigt for at opnå den korrekte støtte af ryggen.

- Indstil sædet i længderetningen i forhold til pedalerne. Sædet bør skubbes så langt tilbage som muligt, men så koblingspedalen samtidig kan trædes i bund. Ryglænet bør indstilles sådan, at armene i kørestilling er let bøjede.

- indstil nakkestøtten. For at opnå den maksimale sikkerhed skal afstanden mellem hovedet og nakkestøtten være den mindst mulige.

- Indstil sædehøjden. Ved denne indstilling bliver dit udsyn det bedst mulige.

- Indstil rattets position.

Indstilling af sikkerhedsselerne

Læn dig tilbage mod ryglænet.

Brystselen 1 skal sidde så tæt som muligt på det nederste af halsen, men må heller ikke sidde PÅ halsen.

Hofteselen 2 skal ligge fladt på lårene og mod bækkenpartiet.

Sikkerhedsselen skal ligge så tæt på kroppen som muligt. Undgå f.eks. tykt tøj, større genstande under selen osv.

Hvis sikkerhedsselerne ikke er korrekt indstillet eller er snoet, kan det medføre risiko for kvæstelser i tilfælde af et sammenstød.

Benyt kun en sikkerhedssele til en enkelt person, barn eller voksen.

Også gravide kvinder bør anvende sikkerhedssele. I dette tilfælde skal man sørge for, at hofteselen ikke strammer for kraftigt over maven, dog uden at være for løs.

For at opnå den bedste virkning af selerne bagi, skal du sørge for, at bagsædebænken er korrekt fastlåst. BAGSÆDE: funktioner.

Låsning

Træk selen langsomt ud uden at rykke i den, og sørg for at fastgøre låsetappen 3 i låsebeslaget 5 (kontroller, at den er fastlåst ved at trække i låsetappen 3).

Hvis den blokeres, rulles den et godt stykke ind og derefter ud igen.

Hvis din sele er helt blokeret, trækkes langsomt, men med en vis styrke, indtil den er rykket ca. 3 cm ud. Lad den rulle ind igen af sig selv, og træk den derefter ud igen.

Hvis problemet vedvarer, skal du kontakte et autoriseret værksted.

Oplåsning

Tryk på knappen 4 i låsebeslaget 5, så selen glider tilbage i oprulleren. Slip ikke selen, men følg den ind med hånden.

ß Advarselslampe for manglende fastspænding af sikkerhedsselen i førersædet og, ifølge modellen, i passagersædet.

Den vises på det midterste display A, når tændingen er slået til, og førerens og/eller forsædepassagerens sikkerhedssele (så længe passagersædet er besat) ikke er spændt. Hvis en af disse sikkerhedsseler ikke er spændt, mens køretøjet kører med en hastighed over 20 km/t, blinker advarslen, og der lyder en lydalarm i 120 sekunder.

Bemærk: en genstand placeret på passagersædet kan i visse tilfælde udløse advarselslampen.

Advarsel for manglende fastspænding på bagsædet (afhængigt af model)

ßAdvarselslampen vises på det midterste display, A når tændingen slås til. Afhængigt af køretøjet kan det være ledsaget af 6 eller 7-grafik, der angiver hver af bagsædets sikkerhedsseles fastspændingsstatus hver gang:

- slå tændingen til;

- åbning af døre;

- spænding eller oplåsning af en bagsædesele.

Forståelse af grafikken 6 eller 7:

- hvidt symbol: sikkerhedssele spændt;

- sort symbol: sikkerhedsselen ikke spændt.

Bemærk: Afhængigt af versionen kan antallet af mærker angivet på grafikken 6 eller 7 variere afhængigt af antallet af bagsædepladser, der er monteret i køretøjet.

ßKontrollampen og grafikken 6 eller 7 slukkes efter ca. 60 sekunder.

Når køretøjets hastighed er lavere end cirka 20 km/t, vises grafikken 6 eller 7 i cirka 60 sekunder, hver gang en af bagsædeselerne spændes fast eller løsnes.

Når køretøjets hastighed er over ca. 20 km/t, og en af sikkerhedsselerne på bagsædet er eller bliver åbnet, blinker ßadvarselslampen på det midterste display A, og indikatoren for det pågældende sæde lyser sort, og der lyder et lydsignal i ca. 30 sekunder.

Kontrollér altid, at bagsædepassagererne er fastspændt, og at antallet af seler, der angives som spændt, svarer til antallet af optagne pladser på bagsædet.

Bemærk: En genstand placeret på bagsæderne kan i visse tilfælde udløse advarselslamperne.

Justering af højden på de forreste sikkerhedsseler

Brug knappen 8 for at indstille selens højde, således at brystselen 1 sidder som angivet ovenfor:

Tryk på knappen 8 og hæv eller sænk selen.

Når denne indstilling er foretaget kontrolleres, at selen er korrekt fastlåst.

Sidemonterede bagsædeseler 9

Låsning og udløsning af selerne sker på samme måde som for forsædeselerne.

For at opnå den bedste virkning af selerne bagi, skal du sørge for, at bagsædebænken er korrekt fastlåst. BAGSÆDE: funktioner.

Efter enhver ændring af bagsædets funktioner kontrolleres, at bagsædeselerne er korrekt anbragt, og kan anvendes som foreskrevet i det foregående.

Model med fem pladser

Sikkerhedssele til midterpladsen

Træk selen 15 langsomt ud gennem hullet 10.

Før de to låsetapper og selen 15 ned i styrebeslaget 11.

Den mindste låsetap skal føres ned og fastgøres i holderen med det sorte låsebeslag 12.

Før den største glide-låsetap 14 ned i holderen med den røde låseknap 13.

Model med fire pladser

Denne model adskiller sig ved, at den kun har bagsædeseler og nakkestøtter på bagsæderne.

Efter enhver ændring af bagsædets funktioner kontrolleres, at bagsædeselerne er korrekt anbragt, og kan anvendes som foreskrevet i det foregående.

- Der må ikke foretages ændringer af det originalt monterede fastspændingsudstyr: Seler og sæder samt disses fastgørelser. I særlige tilfælde (f.eks. montering af en barnestol) bør du henvende dig til et autoriseret værksted.

- Der må ikke anvendes genstande til at opnå spillerum i selerne (f.eks. klemmer, clips...), da en for slap sele kan medføre alvorlige skader i tilfælde af et sammenstød.

- Brystselen må aldrig føres under armen eller bag ryggen.

- Hver sele må kun anvendes til en enkelt person; anbring aldrig et barn på skødet og i din egen sele.

- Selen må ikke være snoet.

- Efter et uheld skal man lade selerne efterse, og om nødvendigt udskifte dem. Det samme gælder, hvis selerne viser tegn på at være slidte, eller har andre fejl.

- Ved placering af bagsædehynden skal du sørge for, at sikkerhedsselerne og selelåsene er anbragt rigtigt, så de kan anvendes korrekt.

- Sørg for at anbringe selens låsetap i det korrekte låsebeslag.

- Der må ikke indføres genstande i selens låsebeslag, som kan nedsætte dens funktion.

- Sørg for, at låsebeslaget er anbragt ordentligt (det må ikke skjules, knuses, dækkes etc. af personer eller genstande).

JUSTERING AF RAT