Tilbage til listen

HASTIGHEDSBEGRÆNSER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hastighedsbegrænseren er en funktion, som gør det muligt at fastsætte en bestemt maksimal hastighed under kørsel, kaldet begrænset hastighed.

Betjening

1 Start- og stopkontakt.

2 Påmindelse om den gemte begrænsede hastighed og forøgelse af den begrænsede hastighed (RES/+).

3 Kontakt til aktivering, programmering og formindskelse af den begrænsede hastighed (SET/-).

4 Afbrydelse af funktionen (med programmering af den begrænsede hastighed) (0).

Betjening

Tryk på kontakten 1 på siden med . Kontrollampen 5 lyser orange, og, afhængigt af køretøjet, vises meddelelsen ”Fartbegrænser Aktiv” eller ”Hast.begrænser XXX km/h” på instrumentbrættet fulgt af streger for at angive, at hastighedsbegrænseren er aktiveret og venter på, at en begrænsende hastighed gemmes.

Tryk på kontakten 3 (SET/-) for at gemme den aktuelle hastighed: Den begrænsede hastighed erstatter stregerne.

Den laveste registrerede hastighed er 30  km/t.

Kørsel

Når en begrænset hastighed er programmeret, og såfremt denne hastighed ikke er nået, skal du køre på samme måde som i en vogn uden hastighedsbegrænser.

Når den indregistrerede hastighed er nået, vil aktivering af speederpedalen ikke gøre det muligt at overskride den begrænsede hastighed, undtagen i nødstilfælde (se afsnittet «overskridelse af den programmerede hastighed».

Ændring af den begrænsede hastighed

Den begrænsede hastighed kan ændres ved gentagne tryk på:

- Kontakten 2 (RES/+) for at øge hastigheden.

- kontakten 3 (SET/-) for at nedsætte hastigheden.

Funktionen hastighedsbegrænser indvirker på ingen måde på vognens bremsesystem.

Hvis hastighedsbegrænseren ikke er tilgængelig (efter flere forsøg på at aktivere), skal du kontakte en autoriseret forhandler.

Overskridelse af den programmerede hastighed

Den programmerede hastighed kan på et hvilket som helst tidspunkt overskrides ved at: trykke speederpedalen hurtigt og kraftigt i bund (ud over det ”stramme” punkt).

Så længe hastigheden overskrides, vil den begrænsede hastighed blinke på displayet på instrumentbrættet.

Derefter slippes speederen: hastighedsbegrænsningen genaktiveres, så snart du når under den registrerede hastighed.

Hvis det ikke er muligt at fastholde den begrænsede hastighed

Ved kørsel ned ad en stejl skråning kan systemet muligvis ikke opretholde den begrænsede hastighed: Den begrænsede hastighed blinker på instrumentbrættet, og afhængigt af køretøjet afgives et lydsignal med regelmæssige mellemrum for at informere dig herom.

Afbrydelse af funktionen

Funktionen hastighedsbegrænser sættes på standby, når du trykker på kontakten 4 (0). Den begrænsede hastighed forbliver gemt, og, afhængigt af køretøjet, vises meddelelsen ”I hukommelse XXX km/h” på instrumentbrættet fulgt af den gemte hastighed.

Genkaldelse af den begrænsede hastighed

Hvis en hastighed er programmeret, er det muligt at hente den ved tryk på kontakten 2 (RES/+).

Når hastighedsbegrænseren er sat på standby, skal du trykke på kontakten 3 (SET/-) for at genaktivere funktionen uden at tage hensyn til den programmerede hastighed: Det er bilens aktuelle hastighed, der tages i betragtning.

Afbrydelse af funktionen

Funktionen hastighedsbegrænser afbrydes, når der trykkes på kontakten 1, i så fald vil der ikke længere være nogen programmeret hastighed. Den orange kontrollampe på instrumentbrættet slukkes for at bekræfte, at funktionen er afbrudt.

HASTIGHEDSBEGRÆNSER