ÅBNING OG LUKNING AF DØRENE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Fordøre

Åbning af dørene udefra

Med dørene låst op LÅSNING, OPLÅSNING AF DØRE OG BAGAGERUM, grib fat i håndtaget 1, og træk det ind mod dig.

Åbning af dørene indefra

Med døren låst op, trækkes i håndtaget 2.

Lydalarm for glemt lys

Ved åbning af førerdøren udløses der et lydsignal, hvis lygterne stadig er tændt, efter at tændingen er afbrudt (risiko for afladning af batteriet osv.).

Specielt

Afhængigt af køretøjet stopper tilbehøret (radio m.v.), enten når motoren stoppes, eller når dørene låses, eller når førerdøren åbnes.

Af sikkerhedshensyn bør åbning og lukning kun ske, hvis vognen er standset.

Alarm for lukning af døre og bagklap

Afhængigt af køretøjet er denne alarm monteret i førerdøren eller alle døre.

Når køretøjet holder stille med tændingen slået til, tændes 2 kontrollampen på instrumentpanelet, og afhængigt af køretøjet vises 3 symbolet, der angiver de åbningselementer (dør, bagagerum), der er åbent eller ikke lukket korrekt.

Under kørsel vil en kontrollampe 2 tændes ledsaget af et lydsignal, så snart køretøjet har nået en hastighed på ca. 20 km/t.

Sideskydedør

Åbning af dørene udefra

Lås døren op og træk derefter i håndtaget 4 og lad døren glide bagud, indtil den blokeres. For at låse dørene op NØGLER, RADIOFREKVENSSTYRET FJERNBETJENING: Brug.

Sideskydedøren (side med dæksel til påfyldning af brændstof)

Afhængigt af køretøjet er det ikke muligt at åbne sideskydedøren helt, når tankklappen er lukket op. LÅSNING, OPLÅSNING AF DØRE OG BAGAGERUM.

Sikkerhed for børn

(afhængigt af køretøjet)

For at forhindre at skydedørene kan åbnes indefra, skal du dreje låsen 5 med nøglen og derefter lukke døren.

Kontrollér indefra, at dørene er ordentligt lukket.

De kan kun åbnes udefra.

Gode råd vedrørende sideskydedørene

Når døren åbnes og lukkes, skal man iagttage følgende forsigtighedsregler (gælder i øvrigt for alle bilens åbninger):

- Kontrollér, at der ikke er en person, et dyr eller en genstand, der risikerer at komme i klemme, når du udfører handlingen.

- Benyt udelukkende dørens indvendige og udvendige håndtag til at betjene den.

- Vær forsigtig, når døren skal åbnes og lukkes.

- Pas på: Når bilen er parkeret på en bakke, skal du lukke døren forsigtigt op, indtil den er helt åben og i låseindgreb.

- Sørg altid for, at skydedøren er lukket korrekt, hver gang bilen skal køre.

- Brug ikke den nederste støtte som trinbræt.

Åbning af dørene indefra

Træk i håndtaget 7, og lad derefter døren glide bagud, indtil den blokeres.

Lukning af dørene indefra

Tryk håndtaget 6 fremad mod køretøjets forende, indtil døren er helt lukket.

Manuel aflåsning

Med 8 knappen i ulåst position drejes den mod køretøjets front (bevægelse A).

Manuel oplåsning

Med knappen 8 i låst position drejes den mod køretøjets bagende (bevægelse B).

Bagsvingdøre

Åbning af den store dør.

Med døren låst op, trækkes i håndtaget 9. For at låse dørene op NØGLER, RADIOFREKVENSSTYRET FJERNBETJENING: Brug.

Åbning af den lille dør.

Bevæg grebet 10 for at åbne den lille dør.

Maksimal åbning af dørene

Træk i grebet 11 for hver dør for at frigøre stangen. Luk døren helt op.

Manuel lukning udefra

Luk først den lille dør, og derefter den store dør.

Før dørene ind i næsten lukket position, og luk dem så med et smæk.

Lad ikke bagdørene være åbne, der kan komme et voldsomt vindstød. Risiko for kvæstelser.

Hvis vognen holder parkeret ved vejkanten med bagdøren åben, kan baglygterne være dækkede. Du bør advare de andre trafikanter om tilstedeværelsen af din vogn ved hjælp af en advarselstrekant, eller andet udstyr som foreskrevet af lovgivningen i det pågældende land.

Manuel aflåsning

Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer, kan bagdørene låses manuelt.

Med den store dør åben drejes bolten 12 (ved hjælp af en flad skruetrækker el. lign.), og døren lukkes. Det betyder, at døren herefter låses udefra.

Døren kan kun åbnes inde fra køretøjet ved at trykke på oplåsningskontakten eller ved hjælp af den trådløse fjernbetjening.

Chaufførerens ansvar under parkering eller standsning af køretøjet

Forlad aldrig vognen med et barn, afhængige voksne eller et husdyr i vognen, heller ikke for et kort øjeblik.

Disse kan udsætte sig selv eller andre for fare ved at starte motoren, ved at aktivere udstyr som f.eks. rudeoptræk eller låse dørene.

Vær også opmærksom på, at temperaturen i kabinen stiger meget hurtigt i varmt og/eller solrigt vejr.

RISIKO FOR DØDSFALD ELLER ALVORLIGE KVÆSTELSER.