Tilbage til listen

INFORMATIONSCENTER: køreparametre

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kontrollampernes placering og funktioner, som beskrives i det følgende, ER AFHÆNGIG AF VOGNENS UDSTYRSNIVEAU OG LANDET.

Eksempler på valg

Forklaring på digitalvisningen

101778 km

a) Kilometertæller og triptæller.

112.4 km

Gns.

b) Kørselsparametre:

Gennemsnitligt forbrug.

Værdien vises efter at have kørt mindst 400 meter siden sidste nulstilling.

5.8 L/100

Aktuel

Nuværende brændstofforbrug.

Værdien vises, når køretøjet har nået en hastighed på 20 km/t, afhængigt af modellen.

7.4 L/100

Eksempler på valg

Forklaring på digitalvisningen

Rækkevidde

b) Kørselsparametre (fortsat):

Beregnet kørestrækning med resterende brændstofbeholdning inden næste påfyldning.

Vises efter min. 400 meters kørsel.

541 km

Distance

Kørt distance siden sidste nulstilling.

522 km

Gns.

Gennemsnitshastighed siden sidste nulstilling.

Vises efter min. 400 meters kørsel.

123.4 km/h

55,8 90 km/t

c) Aktuel hastighed (afhængigt af køretøjet).

Eksempler på valg

Forklaring på digitalvisningen

Informationscenter med meddelelsen om kørestrækning til næste serviceeftersyn

d) Kørestrækning inden næste serviceeftersyn.

Når tændingen er tilsluttet, og motoren er standset, og det valgte display er på ”Service Intervaller”, trykkes på knappen 2 eller 3 i cirka 5 sekunder for at vise kørestrækning inden næste serviceeftersyn (afstand eller tid til næste eftersyn). Når kørestrækningen nærmer sig sin afslutning, er der flere muligheder:

- Kørestrækning mindre end 1.500 km eller en måned: Meddelelsen ”Service påkrævet om” vises sammen med den nærmeste termin (kilometertal eller tid);

- Kørestrækning lig med 0 km eller dato for eftersyn nået: Meddelelsen ”Service påkrævet” vises samtidig med kontrollampen ©.

Vognen har altså brug for et eftersyn så hurtigt som muligt.

Service Intervaller

Service om

30 000 Km / 12 må.

Service påkrævet om

300 Km / 24 dage

Service påkrævet

Nulstilling: For at nulstille funktionen for kørestrækning inden næste serviceeftersyn skal du trykke på knappen 2 eller 3 og holde den inde i ca. 10 sekunder, indtil kilometertal inden service vises konstant.

Bemærk: Hvis et serviceeftersyn er udført uden motorolieskift, skal kun funktionen kørestrækning til næste serviceeftersyn genstartes. I tilfælde af motorolieskift skal både kørestrækning til næste serviceeftersyn og olieskift genstartes.

Eksempler på valg

Forklaring på digitalvisningen

Informationscenter med meddelelsen om kørestrækning til næste serviceeftersyn (fortsat)

d) Kørestrækning inden næste serviceeftersyn

Med tændingen slået til, motoren ikke startet, og displayet viser ”Service Intervaller”, skal du trykke på knappen 2 eller 3 i ca. fem sekunder for at se kilometertallet inden det næste serviceeftersyn. Tryk derefter på knappen 2 for at se kilometertallet inden det næste olieskift (resterende distance eller tid inden næste serviceeftersyn). Når kørestrækningen nærmer sig sin afslutning, er der flere muligheder:

- Kørestrækning mindre end 1.500 km eller en måned: Meddelelsen ”Service påkrævet om” vises sammen med den nærmeste termin (kilometertal eller tid);

- Kørestrækning lig med 0 km eller dato for olieskift nået: Meddelelsen ”Service påkrævet” vises samtidig med kontrollampen ©.

Vognen har altså brug for et olieskift så hurtigt som muligt.

Service Intervaller

Olieskift om

30 000 Km / 12 må.

Service påkrævet om

300 Km / 24 dage

Service påkrævet

Afhængigt af køretøjet, tilpasses kørestrækningen inden næste olieskift til kørestilen (hyppig kørsel ved lav hastighed, dør-til-dør, længere tids kørsel ved lav hastighed, træk af anhænger, osv.). Den strækning, der kan køres inden næste olieskift, kan derfor i nogle tilfælde formindskes hurtigere end den reelt kørte strækning.

Nulstilling: For at nulstille funktionen for kørestrækning inden næste serviceeftersyn skal du trykke på knappen 2 eller 3 og holde den inde i ca. 10 sekunder, indtil kilometertal inden olieskift vises konstant.

Bemærk: Hvis et serviceeftersyn er udført uden motorolieskift, skal kun funktionen kørestrækning til næste serviceeftersyn genstartes. I tilfælde af motorolieskift skal både kørestrækning til næste serviceeftersyn og olieskift genstartes.

Eksempler på valg

Forklaring på digitalvisningen

e) Nulstilling af dæktryk.

ADVARSEL FOR TAB AF DÆKTRYK.

Dæk tryk Hold for init.

f) Instrumentjournal.

Viser løbende følgende:

- informationsmeddelelser (ESC deaktiveret/aktiveret, STOP and START aktiveret osv.);

- meddelelser om funktionsfejl (kontrollér indsprøjtning, tjek airbag osv.).

Ingen meddelelse i hukommelse

g) Estimeret kørestrækning med resterende reagensmængde.

REAGENSBEHOLDER.

Påfyld Adblue inden 2400 km

Eksempler på valg

Forklaring på digitalvisningen

h) Motorvæsketemperatur.

i) Ur og udendørstemperatur.

Justeringer

(hold knappen nede)

j) Generelle indstillinger.

Tryk på knappen 2 eller 3 i cirka 5 sekunder for at vælge displaysprog.

Indikerer, at du skal standse køretøjet for at få adgang til menuen ”Generelle indstillinger”.

Justeringer

Adgang, når køretøjet holder stille

EASY LINK - NAVIGATION