Tilbage til listen

AUTOMATGEAR

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Gearvælger 1

P: parkering

R: bakkørsel

N: frigear

D: automatisk modus

M: manuel tilstand

+: gearskift op

-: gearskift ned

Det indkoblede gear vises på instrumentbrættet A.

Bemærk: Tryk på knappen 2 for at gå fra position D eller N til R eller P.

Igangsætning

Med gearvælgeren 1 i position P trykkes på kontakten.

For at skifte fra position P skal bremsepedalen af sikkerhedshensyn trædes ned, inden låsetappen 2 trykkes ind.

Med foden på bremsepedalen (kontrollampen Ó på displayet slukkes), forlades position P.

Gearvælgeren bør kun sættes i position D eller R , når vognen holder stille, med foden på bremsepedalen og speederpedalen løftet.

Normal kørsel

Sæt gearvælgeren 1 i position D.

Under de fleste kørselsforhold er det herefter ikke nødvendigt at røre gearvælgeren. Gearskiftet sker af sig selv, i det rette øjeblik ved et passende motoromdrejningstal, idet ”den automatiske transmission” tager hensyn til vognens belastning, vejbanens tilstand, og den valgte køremåde.

Kør økonomisk

Lad altid gearvælgeren stå i position D på landevej; med speederpedalen let nedtrykket skifter gearene automatisk til et lavere motoromdrejningstal.

Acceleration og overhalinger

Træd speederpedalen hurtigt helt i bund (ud over det stramme punkt).

Herved opnås et skift til det mest optimale gear, afhængig af motorens øjeblikkelige ydelse.

Kørsel med manuel betjening

Med gearvælgeren i position D bevæges den mod højre til position M. Ved gentagne tryk på gearvælgeren kan man gå over til manuelt gearskifte:

- For at skifte til lavere gear, trykkes gearvælgeren let fremad.

- For at skifte til højere gear trykkes gearvælgeren bagud.

Det pågældende gear vises på instrumentbrættet.

Særlige tilfælde

Under visse kørselsforhold, der f.eks. medfører beskyttelse af motoren, aktivering af det dynamiske stabilitetssystem ESC ESC osv., kan det automatiske system skifte gear automatisk. Endvidere kan den automatiske transmission for at undgå fejlmanøvrer nægte at udføre et gearskifte; i dette tilfælde vil angivelsen af valgt gear blinke i nogle sekunder for at advisere herom.

Særlige kørselsforhold

- Hvis vejtypen eller vejrforholdene (stejle opadgående skråninger, pludselige nedadgående skråninger, dyb sne, sand eller mudder) gør det vanskeligt at forblive i automatisk tilstand, afhængigt af køretøjet, anbefales det at skifte til manuel tilstand ved at bruge grebene. Herved undgås hyppige automatiske skift under kørsel på stigninger, og der opnås en motorbremsning i tilfælde af længerevarende kørsel nedad.

- For at forhindre at motoren går i stå i meget koldt vejr, skal du vente nogle øjeblikke, før du forlader position P eller N og sætte gearvælgeren i position D eller R.

Ved stop på stigninger må foden ikke være på speederen.

Risiko for overophedning af automatgearkassen.

Standsning og parkering

Når vognen er standset, holdes foden på bremsepedalen, og gearvælgeren bringes i position P: gearkassen står da i frigear, og hjulene blokeres mekanisk gennem transmissionen.

Træk håndbremsen, eller sørg for, afhængigt af køretøjet, at den elektroniske parkeringsbremse er trukket.

I tilfælde af stød på undervognen ved manøvrering (eks. kontakt med en stander, en høj fortovskant eller andre genstande i bebyggede områder) kan du beskadige bilen (deformering af en aksel…).

For at undgå enhver risiko bør du få vognen kontrolleret på et autoriseret værksted.

Vedlligeholdelsesinterval

Se vedligeholdelsesdokumentet for dit køretøj, eller spørg en autoriseret forhandler, om den automatiske gearkasse kræver planlagt vedligeholdelse.

Hvis den ikke skal betjenes, er der ingen grund til at påfylde olie.

Af sikkerhedsgrunde, sluk aldring for tændingen førend at bilen står helt stille.

Belastningsfunktion

Når der er læs på bilen, skal du trykke på kontakten 3 på instrumentbrættet. Kontrollampen Perfo tændes på instrumentbrættet.

Belastningsfunktionen bliver slået fra, hver gang motoren slukkes. Det er nødvendigt at vælge den igen.

Belastningsfunktionen kan vælges både i automatisk og manuel funktionstilstand.

FUNKTIONSFEJL

- Hvis meddelelsen ”Tjek aut. gearkasse” vises på instrumentbrættet under kørsel, angiver det en fejl.

Henvend dig snarest til et autoriseret værksted;

- Hvis meddelelsen ”Aut. gearkasse overophedning” vises på instrumentbrættet under kørsel, skal køretøjet stoppes så hurtigt som muligt, så gearkassen kan køles af, indtil meddelelsen forsvinder.

- Starthjælp til et køretøj med automatgear BUGSERING: Starthjælp.

Når der sættes i gang, hvis gearvælgeren sidder fast i P, når du træder ned på bremsepedalen (f.eks. batterifejl), er det muligt at frigøre gearvælgeren manuelt for at frigøre drivhjulene. For at gøre dette skal du frigøre den nederste del af manchetten og trykke på knappen 4, samtidig med at du trykker på knappen 2 på gearvælgeren for at låse den op og skifte til position N.

Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.