Tilbage til listen

FARTPILOT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Fartpilotfunktionen styrer motor og bremsesystem for at hjælpe dig med at fastholde den kørehastighed, som du har valgt, kaldet fartpilothastigheden.

Fartpilothastigheden kan indstilles til alle hastigheder over 30 km/t.

Betjening

1 Fartpilot Til/Fra-knap.

2 Kontakt til at aktivere og reducere fartpilotens hastighed (SET/-).

3 Kontakt til at aktivere og øge fartpilotens hastighed eller for at hente en gemt fartpilothastighed (RES/+).

4 Standby af funktionen (med programmering af fartpilothastigheden) (0).

5 Hastighedsbegrænser Til/Fra-knap.

Du kan forbinde fartpilotfunktionen til funktionen ”Registrering af vejskilte”. REGISTRERING AF VEJSKILTE.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Funktionen kan ikke erstatte føreren.

Den kan i intet tilfælde erstatte respekten for overholdelse af hastighedsbegrænsninger eller den årvågenhed og det ansvar, som vognens fører bør udvise (vær altid opmærksom på situationer, som kræver pludselig opbremsning).

Fartpiloten må ikke anvendes ved kørsel i tæt trafik, på dårlig eller glat vejbane (isslag, aquaplaning, grusveje...) eller ved ugunstige vejrforhold (tåge, regn, sidevind...).

Der kan herved opstå risiko for uheld.

Betjening

Aktiver kontakten 1.

Kontrollampen 6 lyser gråt.

Meddelelsen ”Fartholder Aktiv” vises på instrumentpanelet ledsaget af streger for at indikere, at fartpilotfunktionen er i drift og venter på at lagre en fartpilothastighed.

Programmering af hastigheden

Når hastigheden er konstant over ca. 30 km/t, skal du trykke på kontakten 2 (SET/-) eller kontakten 3 (RES/+): Funktionen aktiveres, og der tages højde for den aktuelle hastighed.

Fartpilotens hastighed erstatter stregerne. Fartpilot bekræftes, når den gemte hastighed og advarselslampen vises med grønt 6.

Hvis du forsøger at aktivere funktionen under 30 km/t, vises meddelelsen ”Ugyldig Hast.”, og funktionen forbliver inaktiv.

Kørsel

Når den ønskede fartpilothastighed er registreret og aktiveret, kan foden fjernes fra speederen.

Bemærk, at du skal holde fødderne i nærheden af pedalerne for hurtigt at kunne gribe ind i nødstilfælde.

Ændring af den programmerede hastighed

Fartpilothastigheden kan ændres ved gentagne tryk på:

- Kontakten 2 (SET/-) for at nedsætte hastigheden;

- Kontakten 3 (RES/+) for at øge hastigheden.

Bemærk: Tryk på og hold en af kontakterne inde for at ændre hastigheden trinvist.

Overskridelse af konstantfarten

Det kan på et hvilket som helst tidspunkt lade sig gøre at overskride konstantfarten ved at trykke speederpedalen hurtigt i bund.

Så længe hastigheden overskrides, vil fartangivelsen blinke rødt på instrumentpanelet. Derefter flyttes foden fra speederen: efter nogle sekunder, genoptages automatisk den oprindelige fartpilothastighed.

Kan ikke fastholde konstanthastigheden

Hvis hastigheden sænkes for meget, kan fartpilothastigheden ikke opretholdes af systemet: Den registrerede hastighed vises med rødt og blinker på instrumentbrættet for at informere dig herom.

Hvis fartpiloten ikke længere er tilgængelig (efter flere forsøg på at aktivere den), skal du kontakte en godkendt forhandler.

Midlertidigt ikke tilgængelig

Systemet styrer acceleration og opbremsning af dit køretøj ved hjælp af motor og bremsesystem. Systemet aktiverer bremserne for at opretholde den indstillede hastighed. Systemet anvender begrænset opbremsning. I tilfælde af en stejl nedkørsel, f.eks. i et bjergområde, skal du vælge et lavere gear for at drage fordel af motorbremsning.

For at reducere belastning af bremsesystemet og forhindre overophedning af bremserne kan fartpilotfunktionen afbrydes midlertidigt, og meddelelsen ”Tjek cruise control” vises muligvis. Meddelelsen forsvinder, når funktionen bliver tilgængelig igen.

Hvis meddelelsen ikke forsvinder, skal du kontakte et autoriseret værksted.

Sådan sættes funktionen i standby

Funktionen sættes på standby, når du trykker på:

- Kontakten 4 (0).

- Bremsepedalen;

- Brug af koblingspedalen i en længere periode eller ved længerevarende frigear på køretøjer, der er udstyret med manuel gearkasse.

- Skift til frigear på køretøjer, der er udstyret med en automatisk gearkasse.

Fartpilothastigheden gemmes og vises med gråt på instrumentpanelet.

Genkaldelse af konstantfarten

Hvis en hastighed er programmeret, er det muligt at genkalde den, når du har sikret dig, at færdselsforholdene er passende hertil (trafik, kørebanens tilstand, vejrforhold …). Tryk på kontakten 3 (RES/+), hvis køretøjets hastighed er over 30 km/t.

Når hastigheden er gemt, bekræftes fartpilotaktiveringen ved at vise fartpilothastigheden i grønt og, afhængigt af køretøjet, ved at kontrollampen 6 lyser.

Bemærk: hvis den foregående indregistrerede hastighed er meget højere end den aktuelle hastighed, vil vognen accelerere kraftigt indtil denne grænse.

Når fartpiloten er slået fra, skal du trykke på kontakten 2 (SET/-) for at genaktivere fartpiloten uden at tage hensyn til den registrerede hastighed: Det vil være bilens aktuelle hastighed, der er afgørende.

Afbrydelse af funktionen

Fartpilotfunktionen afbrydes:

- Når du trykker på kontakten 1. I dette tilfælde gemmes hastigheden ikke længere

- Når du trykker på kontakten 5. I dette tilfælde vælges hastighedsbegrænseren, og der er ingen gemt hastighed.

Advarselslampen 6 forsvinder fra instrumentpanelet for at bekræfte, at funktionen ikke længere er aktiv.

Standsning eller afbrydelse af fartpiloten medfører ikke en hurtig nedbringelse af hastigheden; ønskes dette skal du træde på bremsepedalen.

FARTPILOT