ADSKILLELSE, DER KAN VIPPES

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sådan vippes adskillelsen

- Deaktiver airbag på forreste passagersæde BØRNESIKRING: deaktivering, aktivering af passager- airbag foran;

- anbring sædet i den flade position FORSÆDER;

- oplås den vippende del af adskillelsen ved at løfte lukkerne 1 og 2;

- Før du drejer på den mobile del, skal du sørge for, at lukkerne 1 og 2 er i oplåst position;

- Drej den bevægelige del 90 grader, og lås den i punkt 3 ved at sænke lukkeren 2. Sørg for, at lukkeren er låst korrekt 2.

Ved håndtering skal du sørge for, at sikkerhedsselen ikke bliver beskadiget.

Kør aldrig med den drejelige del ulåst.

Risiko for kvæstelser.

For din sikkerheds skyld skal du fastgøre alle genstande, der bliver transporteret med sædet i helt flad position.

Før adskillelsen returneres til startpositionen, skal du sætte lukkere 1 og 2 til den ulåste position.

Nulstil drejedelen til den oprindelige position, lås lukkerne 2 og derpå 1. Sørg for, at lukkerne 1 og 2er låst korrekt.

Bemærk: Før du returnerer drejeområdet til startpositionen, skal du kontrollere, at låsepunkterne 5 er rene.

Ved brug af den drejelige skillevæg må beskyttelsesnettet 4 ikke fjernes eller skilles ad, heller ikke delvist.

Risiko for kvæstelser som følge af fremskydning af genstande fra det bageste lastområde under opbremsning.