Tilbage til listen

ALARM OM BLIND VINKEL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ved hjælp af oplysninger fra de sensorer 1, der er monteret på hver side af bagkofangeren, advarer systemet føreren, når et andet køretøj vises i sensorens område A.

Systemet er aktiveret, når køretøjet kører med en hastighed på mellem 30 km/t og 140 km/t.

Særlig funktion

Sørg for, at 1 sensorerne ikke dækkes til (af snavs, mudder, sne mv.).

Hvis en af følerne er dækket til, vises meddelelsen ”Blind vinkel rens sensor” på instrumentbrættet. Rengør følerne.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen.

Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

Deaktivering/aktivering

Tryk på kontakten 3 for at deaktivere funktionen. Advarselslampen 2 tændes.

Hvis du trykker igen, genaktiveres funktionen. Advarselslampen 2 slukker, og meddelelsen ”blindvinkel-alarm aktiveret” vises på instrumentbrættet.

Når motoren startes, genfinder systemet den senest lagrede tilstand, som før tændingen blev afbrudt.

Indikator 4

Indikatoren 4 befinder sig på begge sidespejle 5.

Bemærk: Rengør jævnligt sidespejlene 5, så indikatorlysene 4 er synlige.

Funktionsprincip

Denne funktion giver en advarsel,

- når køretøjets hastighed ligger mellem 30 og 140 km/t

og

- Når et andet køretøj befinder sig i området for den blinde vinkel A og bevæger sig i samme retning som dit køretøj.

Funktionen meddeler ikke føreren, hvis de andre køretøjer ikke er i bevægelse.

Hvis du overhaler et andet køretøj, vil indikatoren 4 kun tændes, hvis køretøjet forbliver i en længere periode i køretøjets blinde vinkel A .

Visning B

Funktionen er aktiveret og registrerer intet køretøj.

Visning C

Første advarsel: Når blinklyset ikke aktiveres, signalerer 4-kontrollampen, at der er registreret et køretøj i den blinde vinkel.

Visning D

Når blinklyset aktiveres, blinker 4-kontrollampen, hvis der registreres et køretøj i den blinde vinkel i den side, som du vil dreje mod. Hvis du deaktiverer indikatoren for servostyring, skifter den til første advarsel (visning C).

Systemets registreringskapacitet følger en standardmæssig vejbredde. Når du kører i en snæver vejbane, kan funktionen advare dig, når et køretøj registreres længere væk end den nærmeste vejbane.

Betingelser for manglende funktion

- Hvis genstanden ikke er i bevægelse;

- hvis der er tæt trafik;

- hvis der køres på en vej med sving;

- Hvis forreste og bagerste sensorer registrerer en genstand samtidigt, f.eks. ved overhaling af en lang lastbil

-...

Hvis køretøjet er udstyret med et anhængertræk, som genkendes af systemet, vises meddelelsen ”Trailer: advarsel om blind vinkel er slået FRA” på instrumentpanelet. Det viser, at funktionen ikke er aktiveret. For valg af tilbehør beregnet til din vogn tilrådes det at rette henvendelse til et autoriseret værksted for dit bilmærke.

På grund af de indbyggede sensorer i kofangeren anbefaler vi at overlade ethvert servicearbejde på kofangeren (reparation, udskiftning, lakering osv.) til en kvalificeret fagmand.

Funktionsfejl

Hvis systemet registrerer en fejl, vises meddelelsen ”Kontrollér alarm om blind vinkel” på instrumentpanelet. Henvend dig til et autoriseret værksted.

Bemærk: når motoren startes, blinker indikatorlyset 4, visning B, tre gange. Dette er normalt.

- Systemets registreringskapacitet følger en standardmæssig vejbredde. Hvis du kører på en bred vej, kan systemet ikke registrere et køretøj i den blinde vinkel.

- Hvis systemet udsættes for stærke elektromagnetiske bølger (under højspændingsledninger) eller meget dårlige vejrforhold (kraftig regn, sne osv.), kan det være midlertidigt ude af drift. Vær altid opmærksom på kørselsbetingelserne.

Der er risiko for uheld.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

Føreren skal altid tilpasse sin hastighed til trafikken uafhængigt af systemets angivelser.

Systemet må under ingen omstændigheder anses som kontrol mod forhindringer eller et system, der skal forhindre sammenstød.

Indgreb/reparationer på systemet

- I tilfælde af en kollision kan sensorernes retning blive forskubbet, og funktionen kan blive forringet. Deaktiver funktionen, og kontakt et autoriseret værksted.

- Arbejde i det område, hvor sensorerne sidder (reparationer, udskiftninger osv.), skal udføres af en kvalificeret fagmand.

Kun et autoriseret værksted er kvalificeret til at foretage indgreb i systemet.

Tilfælde af systemfejl

Visse forhold kan forstyrre eller forringe systemets funktionsevne, såsom:

- Komplekse omgivelser (metalbroer, tunneller, veje med barrierer ved kanten osv.);

- dårlige klimatiske forhold (sne, hagl, isslag osv.).

Risiko for falske alarmer eller manglende advarsler

Hvis systemet opfører sig unormalt, skal det deaktiveres, og der kontaktes et autoriseret værksted.

Begrænsning af systemets funktion

- Området omkring sensorerne skal være rent og må ikke være ændret, for at systemet skal kunne fungere korrekt.

- Små genstande, der bevæger sig tæt på køretøjet (motorcykler, cykler, fodgængere osv.) kan muligvis ikke registreres af systemet.

- Når der køres ind i et sving, kan radarerne midlertidigt ophøre med at registrere køretøjer i tilstødende vejbaner.

- Systemet giver muligvis ikke en advarsel, når de andre køretøjer kører med en hastighed, der afviger meget fra din egen.

- Køretøjet befinder sig på en snoet vej.

Deaktivering af funktionen

Du skal deaktivere funktionen, hvis:

- Området omkring sensorerne er blevet beskadiget;

- Køretøjet er udstyret med et anhængertræk, som systemet ikke kan genkende.