Tilbage til listen

AUTOMATISK LÅSNING AF DØRENE UNDER KØRSEL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Du kan bestemme, om denne funktion skal aktiveres.

Funktionsprincip

Efter start af køretøjet vil systemet automatisk låse åbningselementerne, så snart hastigheden kommer op på ca. 7 km/t.

Oplåsning sker:

- Ved at trykke på kontakten til centraldøroplåsning 1

- ved at åbne en af fordørene indefra når køretøjet holder stille.

Aktivering/deaktivering af funktionen

Aktivering: Tryk på kontakten 1 i ca. fem sekunder med tændingen slået til, indtil du hører et bip. Når dørene er låst, lyser kontaktens kontrollampe.

Deaktivering: Tryk på kontakten 1 i ca. fem sekunder med tændingen slået til, indtil du hører et bip. Kontrollampen slukkes.

Funktionsfejl

I tilfælde af funktionsfejl (dørene låses ikke automatisk, kontrollampen i kontakten 1 lyser ikke ved låsning af dørene) kontrolleres først, at alle døre og bagklap lukker korrekt. Hvis de er korrekt lukkede, og problemet vedvarer, skal du henvende dig til en forhandler af mærket.

Forsikr dig ligeledes om, at låsningen ikke er blevet deaktiveret ved et uheld.

Hvis det er tilfældet, skal den genaktiveres efter at have slukket og tændt igen på kontakten.

Førerens ansvar

Hvis du ønsker at køre med dørene aflåst indefra, bør du vide, at dette kan vanskeliggøre adgang til kabinen i tilfælde af en ulykke.