Tilbage til listen

BAKKAMERA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Når tændingen er tændt, viser skærmen 2 på tagets midterkonsol det område bag køretøjet, der transmitteres af kameraet 1.

Bemærk: Skærmvisningen på 2 kan blive vist fra venstre mod højre.

Særlige funktioner

Kameraet er udstyret med en automatisk afrimning, der aktiveres, når temperaturen er under ca. 8 °C.

Sørg for, at kameraet 1 ikke er tildækket (af snavs, mudder, sne, kondens osv.).

Denne funktion er en ekstra hjælp. Den kan således i intet tilfælde erstatte den årvågenhed eller det ansvar, som bilens fører bør udvise.

Føreren bør altid være klar til pludseligt opstående situationer, som kan forekomme under kørslen: Hold derfor vågent øje med børn, dyr, barnevogne, cykler, sten, stolper m.v., som befinder sig i vognens blinde vinkel.

Funktionsprincip

Kameraets synsfelt dækker ikke hele området bag køretøjet, især den blinde vinkel A.

På køretøjer udstyret med funktionen Stop and Start-funktion forbliver displayet aktivt, når motoren er i standby. FUNKTIONEN STOP AND START.

Genstandene, der vises ved skærmens kanter 2, kan få et deformt udtryk.

Ved meget kraftig belysning (sne, bilen i solen osv.) kan kameraets udsyn være delvist dækket.

Ved lav belysning eller dårlig vejr kan billedet på skærmen blive forvrænget.

Afbrydelse af funktionen

Displayet slukkes:

- op til ca. ti sekunder efter, at der er sat i bakgear;

- 30 sekunder efter tændingen er slukket.

Justering af displayet

Adgang til indstillinger af lysstyrke

Tryk gentagne gange på knappen 6 for at vælge en af de fire forudindstillede tilstande for lysstyrke:

- Tilstanden ”day”

- Tilstanden ”intermediary”

- Tilstanden ”night”

- Tilstanden ”black screen”: sætter skærmen på pause. Skærmbilledet 2 viser et sort billede med meddelelsen ” OFF”. Hvis du vil afslutte denne tilstand, skal du trykke på knappen 6 igen. Så får du adgang til den første lysstyrketilstand (tilstanden ”day”).

Justering af tilstandene for lysstyrke

Når tilstanden er valgt, skal du trykke på knappen 5 så mange gange som nødvendigt for at få adgang til den type indstilling, du ønsker at ændre:

- Lysstyrke.

- kontrast;

- farve;

- RESET: nulstilling af fabriksindstillinger.

Tryk på knappen 3 ( +) eller 4 ( -) for at justere indstillingen.

Bemærk: det er kun de første tre tilstande (”day”, ”intermediary” og ”night”), der kan indstilles.

Hver gang køretøjet startes, vender funktionen tilbage til de indstillinger, der er gemt ved det sidste motorstop.

Funktionsfejl

Når systemet registrerer en driftsfejl, tændes advarselslampen B midlertidigt på skærmen 2.

Dette kan skyldes, at en midlertidig fejl påvirker kameraet eller skærmen (klarhed, fast billede, forsinket kommunikation osv.).

Hvis kontrollampen forbliver tændt, skal du kontakte en autoriseret forhandler.