STANDSNING, START AF MOTOR

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Start af motor

Drej tændingsnøglen til positionen ”Marche” M, og hold den i denne position, indtil advarselslampen for forvarmning af motoren É slukker.

Hvis et gear er i indgreb (afhængigt af modellen), vises meddelelsen ”Tryk kobling og Start” på instrumentbrættet. Tryk på koblingspedalen.

Drej nøglen til positionen ”Démarrage” D uden at træde på speederpedalen.

Slip nøglen, så snart motoren er i gang.

Standsning af motoren

Med motoren i tomgang bringes nøglen tilbage til positionen ”Stop” St.

Start aldrig vognen i frigear på en skråning. Risiko for deaktivering af servostyringen.

Der kan herved opstå risiko for uheld.

Start af vognen

Til forhjulstræk og baghjulstræk på modeller med dobbelte hjul anbefaler vi at starte i andet gear på jævnt underlag uden last.

Sluk aldrig for tændingen, før vognen er helt stoppet. Når motoren er standset, vil hydraulisk bremsefunktion, servostyring osv. samt passivt sikkerhedsudstyr såsom airbag og seleforstrammere ikke længere fungere.

Førerens ansvar under parkering eller standsning af bilen

Efterlad aldrig dit køretøj med et barn, en umyndig voksen eller et dyr i, selv ikke for en kort periode.

Disse kan udsætte sig selv eller andre for fare ved at starte motoren, aktivere udstyr som f.eks. rudeoptræk eller låse dørene.

Vær også opmærksom på, at temperaturen i kabinen stiger meget hurtigt i varmt og/eller solrigt vejr.

RISIKO FOR DØDSFALD ELLER ALVORLIGE KVÆSTELSER.