GODE RÅD TIL VEDLIGEHOLDELSE OG BEGRÆNSNING AF FORURENING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Din bil overholder kriterierne vedrørende genbrug og genanvendelse af biler, der ikke er i brug, som trådte i kraft i 2015.

Særlige dele fra din bil er derfor fremstillet med senere genbrug for øje.

Disse dele kan let afmonteres, så de kan indsamles og genbehandles på genbrugscentraler.

Endvidere er bilen designet og justeret til et lavt brændstofforbrug, og den er i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser om forureningsgrænser. Den medvirker aktivt til reducering af forurenende udstødningsgasser og til energibesparelse. Men udledningen af forurenende gasser og brændstofforbruget afhænger også af dig. Sørg for, at bilen vedligeholdes og anvendes korrekt.

Vedligeholdelse

Det er vigtigt at bemærke, at misligholdelse af bestemmelserne om begrænsning af luftforureningen kan få følger for bilejeren. Således kan udskiftning af de originale dele i motor, benzinsystem og udstødningssystem til dele af fremmed fabrikat medføre, at vognen ikke længere opfylder kravene til begrænsning af luftforureningen.

Få udført indstillinger og kontroller af din bil hos en autoriseret forhandler af mærket i overensstemmelse med instruktionerne beskrevet i dit serviceprogram: de har alle materialerne, der kan garantere for at din vogn bevarer dens originale indstillinger.

Motorjustering

- Luftfilter, dieselfilter: et tilsnavset filter nedsætter ydelsen. Det skal derfor udskiftes.

- Tomgang: tomgangssystemet kræver ingen justering.

Kontrol af udstødningsgas

Kontrolsystemet for udstødningsgassen gør det muligt at afsløre eventuelle funktionsfejl i motorens udstødningssystem.

Disse fejl kan medføre afgivelse af forurenende stoffer eller mekaniske skader.

Ä Denne kontrollampe på instrumentbrættet angiver eventuelle fejl i systemet:

Lampen tændes, når tændingen tilsluttes, og slukker ved start af motoren.

- Hvis lampen lyser konstant, bør du snarest henvende dig til et autoriseret værksted;

- hvis den blinker under kørsel, bør du nedbringe motoromdrejningstallet, indtil lampen ophører med at blinke. Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

REAGENSBEHOLDER