HÅNDBREMSE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Håndbremse

Bremsning

Træk gearvælgeren 1 opad. Kontroller, at bilen holder helt stille. Kontrollampen } på instrumentbrættet lyser.

Slækning

Træk grebet 1 en smule opefter, tryk knappen 2 ind, og før grebet ned mod vognbunden. Kontrollampen } på instrumentbrættet slukkes.

Under kørsel bør man sørge for, at håndbremsen er helt løsnet (med den røde kontrollampe slukket), da der ellers er risiko for overophedning eller beskadigelse.

Ved stop kan det, alt efter vejens hældning og/eller vognens belastning, være nødvendigt at stramme håndbremsen mindst to hak mere, og sætte et gear i indgreb (1 . gear eller bakgearet).

I tilfælde af stød på undervognen (f.eks. kontakt med en helle, et forhøjet fortov eller andet vejudstyr) kan vognen blive beskadiget (f.eks. deformering af en aksel).

For at undgå enhver risiko bør du få vognen kontrolleret på et autoriseret værksted.

Sammenklappelig håndbremse

(afhængigt af modellen)

Trækning af håndbremsen

Træk håndtaget 4 opad, og slip det. Det vender tilbage til vandret stilling.

Løsning af håndbremsen

Tryk på knappen 3, og træk håndtaget 4 opad, og anbring det derefter i vandret position.