Tilbage til listen

HASTIGHEDSBEGRÆNSER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hastighedsbegrænseren er en funktion, som gør det muligt at fastsætte en bestemt maksimal hastighed under kørsel, kaldet begrænset hastighed.

Betjening

1 Aktivering, programmering og forøgelse af den begrænsede hastighed ( +).

2 Formindskelse af den begrænsede hastighed ( -).

3 Afbrydelse af funktionen (med programmering af den begrænsede hastighed) ( O).

4 Aktivering med genkald af den programmerede begrænsede hastighed ( R).

5 Start- og stopkontakt.

Betjening

Tryk på kontakten 5 ved . Kontrollampen 6 lyser orange, og meddelelsen ”Hast.begrænser” vises på instrumentbrættet fulgt af striber for at angive, at hastighedsbegrænsning er aktiveret og venter på registrering af en begrænsende hastighed.

Tryk på kontakten 1 ( +) for at gemme den aktuelle hastighed: Den begrænsede hastighed erstatter stregerne.

Den laveste registrerede hastighed er 30 km/t.

Kørsel

Når en begrænset hastighed er programmeret, skal du køre på samme måde som i en vogn uden hastighedsbegrænser.

Når den indregistrerede hastighed er nået, vil aktivering af speederpedalen ikke gøre det muligt at overskride den begrænsede hastighed, undtagen i nødstilfælde (se afsnittet «overskridelse af den programmerede hastighed».

Ændring af den begrænsede hastighed

Den begrænsede hastighed kan ændres ved gentagne tryk på:

- Kontakten 1 ( +) for at øge hastigheden;

- kontakten 2 ( -) for at nedsætte hastigheden.

Funktionen hastighedsbegrænser indvirker på ingen måde på vognens bremsesystem.

Overskridelse af den programmerede hastighed

Du kan på et hvilket som helst tidspunkt overskride den programmerede hastighed ved at trykke speederpedalen hurtigt og kraftigt i bund (ud over det ”stramme” punkt).

Ved overskridelse blinker den begrænsede hastighed på instrumentbrættet ledsaget af et lydsignal.

Du skal snarest muligt slippe speederen: hastighedsbegrænsningen genaktiveres, så snart du når under den registrerede hastighed.

Hvis det ikke er muligt at fastholde den begrænsede hastighed

Ved kørsel ned ad en stejl hældning er systemet ikke i stand til at opretholde den begrænsede hastighed: Den registrerede hastighed blinker på instrumentbrættet, og der afgives med regelmæssigt mellemrum et lydsignal for at gøre dig opmærksom på situationen.

Afbrydelse af funktionen

Funktionen hastighedsbegrænser sættes på standby, når du trykker på kontakten 3( O). I dette tilfælde forbliver hastighedsbegrænsningen programmeret, og meddelelsen ˮI hukommelseˮ samt den gemte hastighed vises på instrumentbrættet.

Genkaldelse af den begrænsede hastighed

Hvis en hastighed er programmeret, er det muligt at hente den ved tryk på kontakten 4 ( R).

Afbrydelse af funktionen

Funktionen for hastighedsbegrænser bliver afbrudt, når du trykker på kontakten 5 (O). Hvis dette gøres, bliver hastigheden ikke gemt i hukommelsen. Kontrollampen på instrumentbrættet slukkes for at bekræfte, at funktionen er afbrudt.

Når hastighedsbegrænseren er sat på standby, skal du trykke på kontakten 1 ( +) for at genaktivere funktionen uden at tage hensyn til den programmerede hastighed: Det er bilens aktuelle hastighed, der tages i betragtning.