Tilbage til listen

FARTPILOT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Denne fartregulering er en funktion, som hjælper dig med at fastholde din kørsel ved en forudbestemt konstant hastighed; denne funktion benævnes fartpilot.

Der kan vælges en konstant fart fra 30 km/t og opefter.

Fartpiloten indvirker på ingen måde på vognens bremsesystem.

Betjening

1 Aktivering, programmering og forøgelse af fartpilothastigheden ( +).

2 Nedsættelse af fartpilothastigheden ( -).

3 Standby af funktionen (med programmering af fartpilothastigheden) ( O).

4 Aktivering og genkaldelse af den programmerede fartpilothastighed ( R).

5 Start- og stopkontakt.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Funktionen kan ikke erstatte føreren.

Den kan i intet tilfælde erstatte respekten for overholdelse af hastighedsbegrænsninger eller den årvågenhed og det ansvar, som vognens fører bør udvise (vær altid opmærksom på situationer, som kræver pludselig opbremsning).

Fartpiloten må ikke anvendes ved kørsel i tæt trafik, på dårlig eller glat vejbane (isslag, aquaplaning, grusveje...) eller ved ugunstige vejrforhold (tåge, regn, sidevind...).

Der kan herved opstå risiko for uheld.

Betjening

Tryk på kontakten 5 på siden .

Lampen 6 lyser grønt, og meddelelsen ”Cruise ctrl” vises på instrumentbrættet ledsaget af streger for at angive, at fartpiloten er i funktion og afventer, at en fartpilothastighed programmeres.

Programmering af hastigheden

Med konstant hastighed over ca. 30 km/t trykkes på kontakten 1 ( +) eller 2 ( -): Funktionen aktiveres, og den aktuelle hastighed gemmes.

Fartpilothastigheden erstatter stregerne, og hastigheden bekræftes ved, at den grønne kontrollampe 7 lyser samtidig med kontrollampen 6.

Kørsel

Når den ønskede konstante fart er programmeret og aktiveret, kan foden fjernes fra speederpedalen.

Bemærk, at du skal holde fødderne i nærheden af pedalerne for hurtigt at kunne gribe ind i nødstilfælde.

Ændring af den konstante fart

Fartpilothastigheden kan ændres ved gentagne tryk på:

- Kontakten 1 ( +) for at øge hastigheden;

- Kontakten 2 ( -) for at nedsætte hastigheden;

Indstillingen af fartpiloten indvirker på ingen måde på vognens bremsesystem.

Overskridelse af den programmerede hastighed

Det kan på et hvilket som helst tidspunkt lade sig gøre at overskride den programmerede hastighed ved at trykke speederpedalen hurtigt i bund. Så længe hastigheden overskrides, vil fartangivelsen på displayet i informationscenteret blinke.

Derefter flyttes foden fra speederen: efter nogle sekunder, genoptages automatisk den oprindelige fartpilothastighed.

Kan ikke fastholde konstanthastigheden

Hvis det går skarpt nedad, kan den indstillede hastighed ikke fastholdes af systemet, og den programmerede hastighed blinker på instrumentbrættet for at oplyse dig herom.

Afbrydelse af funktionen

Funktionen sættes på standby, når du trykker på:

- Knappen 3 ( O);

- bremsepedalen;

- Koblingspedalen, eller skift til frigear, hvis køretøjet er udstyret med sekventiel gearkasse.

I alle tre tilfælde vil den valgte hastighed fortsat være programmeret, og meddelelsen ”I hukommelse” vises på instrumentbrættet.

Standbyfunktion bekræftes, når den grønne kontrollampe slukkes.

Genkaldelse af fartpilothastigheden

Hvis en hastighed er programmeret, er det muligt at genkalde den, når du har sikret dig at færdselsforholdene er passende hertil (trafik, kørebanens tilstand, vejrforhold…).

Tryk på kontakten 4 ( R), hvis køretøjets hastighed er over 30 km/t.

Ved genkaldelse af den programmerede hastighed bekræftes aktivering af fartpiloten, ved at kontrollampen tændes.

Bemærk: hvis den foregående indregistrerede hastighed er meget højere end den aktuelle hastighed, vil vognen accelerere kraftigt indtil denne grænse.

Når fartpiloten er på standby, skal du trykke på kontakten 1 ( +) for at genaktivere fartpiloten uden at tage hensyn til den registrerede hastighed: Det vil være bilens aktuelle hastighed, der er afgørende.

Afbrydelse af funktionen

Fartpiloten deaktiveres, når du trykker på kontakten 5. Hvis dette gøres, bliver hastigheden ikke gemt i hukommelsen.

Slukning af kontrollamperne og på instrumentbrættet bekræfter, at funktionen er afbrudt.

Standsning eller afbrydelse af fartpiloten medfører ikke en hurtig nedbringelse af hastigheden; ønskes dette skal du træde på bremsepedalen.