Tilbage til listen

FORLYGTER: udskiftning af pærer

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Nærlys

Fjern dækslet B, og afklips fatningen 2.

Pæretype: H7LL .

Pæreglasset må ikke berøres med fingrene. Pæren holdes i soklen.

Bemærk: når pæren er udskiftet, skal det kontrolleres, at dækslet er anbragt korrekt.

Fjernlys

Fjern dækslet A, og afklips fatningen 1.

Pæretype: H1.

Bemærk: når pæren er udskiftet, skal det kontrolleres, at dækslet er anbragt korrekt.

Blinklys

Drej fatningen 3 en kvart omgang til venstre.

Drej fatningen en kvart omgang til højre for at genmontere.

Pæretype: PY21W.

Inden der udføres nogen handling i motorrummet, skal du slukke for tændingen. STANDSNING, START AF MOTOR.

Pærerne indeholder et gastryk, og kan derfor sprænges under udskiftningen.

Risiko for kvæstelser

Afhængigt af den lokale lovgivning eller for en sikkerheds skyld tilrådes det at have en æske med et sæt ekstra pærer og sikringer i vognen. Sættet kan købes på et af dit bilmærkes værksteder.

Ved indgriben i nærheden af motoren kan denne være varm. Her til kommer, at motorventilatoren kan sætte sig i gang når som helst. Advarslen lyser i kabinen for at påminde dig herom.

Risiko for kvæstelser

LED-positionslys/-kørelys 4

Henvend dig til et autoriseret værksted for dit bilmærke.

Forreste tågelygter 5

- Skru hjulkassens kant 6 af med en skruetrækker eller lignende;

- Få adgang til fatningen bag kofangeren via hjulkassens kant;

- Skru fatningen af.

Pæretype: H16LL

Pærerne indeholder et gastryk, og kan derfor sprænges under udskiftningen.

Risiko for kvæstelser.

Alle indgreb eller ændringer på det elektriske kredsløb bør foretages på et autoriseret værksted, som råder over de nødvendige reservedele, idet en forkert tilslutning kan medføre beskadigelse af de elektriske installationer (ledninger, komponenter, og specielt generatoren).

Afhængigt af den lokale lovgivning eller for en sikkerheds skyld tilrådes det at have en æske med et sæt ekstra pærer og sikringer i vognen. Sættet kan købes på et af dit bilmærkes værksteder.