Tilbage til listen

GODE RÅD TIL KØRSEL, ØKO-KØRSEL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Brændstofforbruget er godkendt i overensstemmelse med en standardmetode, som er fastsat af loven. Eftersom alle producenterne anvender den samme standardmetode, gør den det muligt at sammenligne vognene med hinanden. Det reelle forbrug afhænger af betingelserne for brug af køretøjet og udstyret, samt kørestil. Se de efterfølgende råd for at optimere brændstofforbruget.

Afhængigt af køretøjet, findes der forskellige funktioner, der kan hjælpe dig med at reducere dit brændstofforbrug:

- Omdrejningstæller.

- Indikator for hastighedsændring.

- Ruteoversigt og øko-råd via multimediedisplayet.

- ECO-tilstand aktiveres med ECO-knappen;

- funktionen Stop and Start FUNKTIONEN STOP AND START.

Når køretøjet er udstyret hermed, supplerer navigationssystemet disse informationer.

Indikator for hastighedsændring 1

For at optimere brændstofforbruget vil en kontrollampe på instrumentbrættet A eller  B angive det bedste tidspunkt for skift til højere eller lavere gear:

\ sæt i højere gear;

[ sæt i lavere gear.

Hvis du regelmæssigt følger denne indikator, mindsker du køretøjets brændstofforbrug.

Rejseoversigt

Når motoren slukkes, vises ”Rejseoversigt” på skærmen 2, så du kan se oplysninger om den seneste rejse.

Dette indikerer:

- Gennemsnitsforbrug.

- Antal kørte kilometer.

- Antal kilometer sparet.

En generel karakter fra 0 til 100 vises, som giver dig mulighed for at vurdere din præstation som øko-fører. Jo højere karakteren er, desto lavere er brændstofforbruget.

Du får øko-råd, så du kan forbedre din præstation.

Programmering af dine foretrukne ruter giver dig mulighed for at sammenligne dine præstationer.

Se brugervejledningen til multimediesystemet for flere oplysninger.

ECO-modus

ECO-mode er en funktion, som optimerer brændstofforbruget. Den reagerer på visse systemer, der forbruger strøm i køretøjet (varme, aircondition, servostyring, osv.) og på visse handlinger under kørslen (acceleration, gearskift, fartpilot, opbremsning, osv.).

Begrænsning af acceleration tillader kørsel i byområde med lavt brændstofforbrug. Når ECO-tilstanden anvendes, er det normalt, at der forekommer ændringer af varmeniveauet.

Aktivering af funktionen

Aktiver kontakten 4.

Kontrollampen 3 tændes på instrumentbrættet  A eller  B for at bekræfte aktiveringen.

Under kørsel kan du midlertidigt forlade ECO -tilstanden for at få motorydelsen op.

For at gøre det, skal du træde speederpedalen hurtigt helt i bund.

ECO-modus genaktiveres, så snart du letter trykket på speederpedalen.

Deaktivering af funktionen

Aktiver kontakten 4.

Kontrollampen 3 slukkes på instrumentbrættet for at bekræfte deaktiveringen.

Gode råd til kørsel og ØKO-kørsel

Adfærd

- Opvarm ikke motoren, mens vognen holder stille, men kør med moderat hastighed, indtil motoren har nået sin normale arbejdstemperatur.

- Høje hastigheder koster dyrt!

- Dynamisk kørsel med mange fartskift koster dyrt i brændstof i forhold til den vundne tid.

- Speed ikke motoren op til høje omdrejningstal i de lavere gear.

Kør altid i det højest mulige gear.

- Undgå kraftig acceleration.

- Brems mindst muligt. Ved tilstrækkelig bedømmelse af en fremskreden genstand eller et sving, er det nok at løfte foden.

- I stedet for at forsøge at holde hastigheden ved kørsel på stigninger, er det klogt at holde foden i samme stilling på speederpedalen. Accelerer kun på de lige strækninger.

- Dobbelt udkobling og speederpedalen i bund, inden motoren standses, er gamle råd, som er overflødige på moderne biler.

- Dårligt vejr, oversvømmede veje:

Kør ikke på en oversvømmet vej, hvis vandstanden overstiger den nederste fælgkant.

Gener under kørslen

I førersiden må der kun anvendes måtter, der er tilpasset bilen, og som fastgøres med de forud installerede elementer. Kontrollér regelmæssigt, at de sidder godt fast. Der må ikke lægges flere måtter oven på hinanden.

Risiko for at pedalerne sætter sig fast

Dæk

- Et for lavt dæktryk forøger brændstofforbruget.

- Anvendelse af forkert dæktype kan forøge brændstofforbruget.

Andre gode råd

- Anvend helst ØKO-modus.

- Elektricitet er også energi. Sluk derfor alle elektriske installationer, så snart der ikke er brug for dem. Men - sikkerheden frem for alt - tilpas lygteføringen, så snart sigtbarheden forringes, sådan at du kan se, - og blive set i trafikken!

- Brug hellere ventilationsspjældene. Kørsel med åbne vinduer medfører ved 100 km/t et merforbrug på 4%.

- Fyld ikke tanken helt op til kanten af påfyldningsstudsen, - det medfører ofte spild af brændstof.

- På modeller udstyret med aircondition er det normalt at konstatere et merforbrug, især under bykørsel. På modeller, der ikke er udstyret med automatisk airconditionanlæg, anbefales det at stoppe anlægget, når brugen ikke er nødvendig.

Andre råd til nedbringelse af brændstofforbruget og beskyttelse af miljløet:

Ved parkering i fuldt solskin eller ved høje temperaturer tilrådes det at udlufte kabinen i nogle minutter inden start.

- Kør ikke i længere tid end nødvendigt med en tom tagbagagebærer.

- Ved kørsel med campingvogn: anvend en godkendt vindskærm, og indstil den korrekt.