Tilbage til listen

HJULSKIFT: donkraft

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Biler, der er udstyret med en donkraft med løftestang

Når du skifter forhjul, skal du bruge løftestangen 1 (figur A).

Når du skifter baghjul, skal du fjerne løftestangen 1 (figur B).

Afmonter hjulkapslen om nødvendigt.

Løsn hjulboltene ved hjælp af hjulnøglen 2. Anbring den, så du kan trykke på den.

Hvis køretøjet holder parkeret ved vejkanten, skal du advare de andre trafikanter om tilstedeværelsen af dit køretøj ved hjælp af en advarselstrekant eller andet udstyr som foreskrevet af lovgivningen i det pågældende land.

Sæt havariblinklyset i gang.

Parkér vognen væk fra trafikken på et plant, stabilt og ikke glat sted.

Træk parkeringsbremsen, og sæt i gear (1. gear eller bakgear eller position D, M eller R for en sekventiel gearkasse).

Bed alle vognens passagerer om at stige ud og opholde sig borte fra vejbanen.

For at undgå personskader eller beskadigelse af bilen må donkraften kun hæves, så det hjul, der skal udskiftes, er løftet højst 3 centimeter fra jorden.

Placer donkraften 4 vandret. Toppen af donkraften 3 skal anbringes i højde med den stelforstærkning, der sidder tættest på det pågældende hjul eller de pågældende kontaktpunkter 5.

spænd først donkraften med hånden for at kunne anbringe fodstykket korrekt (en smule inde under vognen).

Drej håndsvinget et par omgange med hjulnøglen 2, indtil hjulet er fri af underlaget. Fjern hjulboltene, og tag hjulet af.

anbring reservehjulet på navet, og drej det, så hullerne til hjulboltene i hjulet og i navet sidder ud for hinanden.

Hvis der med reservehjulet leveres specielle hjulbolte, skal disse anvendes til reservehjulet. Stram skruerne, når du har forsikret dig om, at hjulet sidde korrekt på navnet, og afskru donkraften.

Bemærk: hjulboltene skal ikke smøres.

Låsebolte

Hvis du bruger låsebolte, skal de anbringes så tæt som muligt på ventilen (ellers kan du risikere ikke at kunne montere hjulkapsler).

Når hjulet ligger på underlaget, skal du spænde boltene stramt (først på siden C, derefter på E, G, D og til sidst på F. Kontrollér, at de sidder godt fast på reservehjulet og dette dæktryk hurtigst muligt.

I tilfælde af punktering skal hjulet udskiftes hurtigst muligt.

Et dæk, der har været udsat for en punktering, skal altid undersøges nøje (og om muligt repareres) på et specialværksted.