Tilbage til listen

KRAFTUDTAG

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sådan startes funktionen

Med køretøjet standset, motoren i tomgang, og gearet i frigear:

- tryk på koblingspedalen;

- tryk på kontakten 1. Den indbyggede kontrollampe i kontakten 1 tændes;

- slip koblingspedalen. Tomgangen stiger til 1200 omdr./min.

Funktionsfejl

Hvis kontrollampen indbygget i kontakten 1 ikke tændes, og kraftudtaget ikke starter:

- med koblingspedalen trykket ned trykkes på kontakten 1, og koblingspedalen slippes, derefter begyndes forfra;

- eller slip langsomt koblingspedalen.

Afbrydelse af funktionen

- tryk på koblingspedalen;

- Tryk på kontakten 1. Kontrollampen indbygget i kontakten 1 slukkes efter ca. to sekunder.

Når kraftudtag er aktiveret, må der ikke skiftes gear. Hvis det er nødvendigt at skifte gear, frakobles kraftudtaget inden da.