Tilbage til listen

LANE DEPARTURE WARNING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ved hjælp af oplysninger fra kameraet 1 advarer funktionen føreren, hvis en fuldt optrukket eller stiplet linje krydses uden aktivering af blinklyset.

Placering af kameraet 1

Kontrollér, at forruden ikke er tildækket (af vejsnavs, mudder, sne, kondens osv.).

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

Advarselsfunktionen for vejbaneskift korrigerer ikke bilens retning.

Når tændingen er slået til, er funktionen aktiveret som standard.

Deaktivering/aktivering af funktionen

Tryk på kontakten 2 for at deaktivere det:

- meddelelsen ”Vognbaneadvarsel deaktiveret” vises på instrumentbrættet A;

- advarselslampen forsvinder fra instrumentbrættet A og vises i orange under speedometeret 3.

Tryk på kontakten 2 for at aktivere funktionen:

- meddelelsen ”Lane departure advarsel aktiv” vises på instrumentbrættet A;

- advarselslampen vises i gråt på instrumentbrættet A.

Funktionsprincip

Funktionen er klar til at alarmere, hvis:

- kørehastigheden overstiger ca. 70 km/t;

og

- linjer opdages.

Advarselslampen lyser hvidt på instrumentbrættet A for at give føreren besked.

Funktion (fortsat)

Funktionen udløser en alarm, hvis en linje overskrides uden aktivering af blinklys.

Funktionen advarer føreren:

- ved at udsende et lydsignal

og

- advarselslampen blinker hvidt på instrumentbrættet A.

Midlertidigt ikke tilgængelig

- Hurtig overskridelse af linjen;

- fortsat kørsel på en linje;

- Ca. fire sekunder efter vejbaneskift

- skarpe vejsving

- nedsat sigtbarhed;

- Aktivering af et af blinklysene

- Kraftig acceleration;

-...

Når funktionen ikke er tilgængelig, vises kontrollampen i gråt på instrumentbrættet A.

Betingelser for afbrydelse af systemet

Systemet kan ikke aktiveres, når:

- køretøjets hastighed er lavere end ca. 70 km/t;

- køretøjet er sat i bakgear;

- Kameraets synsfelt er blokeret

- Advarselslampen û lyser.

Advarselslampen vises i gråt på instrumentbrættet A.

Funktionsfejl

I tilfælde af en funktionsfejl:

- advarselslampen slukkes;

- meddelelsen ”Tjek vognbaneadvarsel” vises på instrumentbrættet A sammen med kontrollampen ©.

Henvend dig til et autoriseret værksted for dit bilmærke.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

Indgreb/reparationer på systemet

- I tilfælde af kollision kan kameraets retning blive forskubbet og dets funktion forringes. Deaktiver funktionen, og kontakt et autoriseret værksted.

- Arbejde i det område, hvor kameraet sidder (reparationer, udskiftning, forrudeændringer osv.), skal udføres af en uddannet fagmand.

Kun et autoriseret værksted er kvalificeret til at foretage indgreb i systemet.

Tilfælde af systemforstyrrelser

Visse forhold kan forstyrre eller forringe systemets funktionsevne, såsom:

- et kompliceret miljø (tunnel osv.)

- dårlige klimaforhold (sne, hagl, isslag osv.)

- dårlig sigtbarhed (om natten, tåge osv.)

- vejskiltning, der er slidt, manglende kontrast eller meget adskilt fra hinanden (delvist udviskede linjer osv.)

- blænding (skærende sol, lys fra modkørende køretøjer osv.)

- vejen er snæver, snoet eller bølgende (snævre sving osv.)

- lille afstand til køretøj i samme vejbane.

Risiko for falske alarmer eller manglende advarsler