Tilbage til listen

NAKKESTØTTER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Løft af nakkestøtten

Lad den simpelthen glide opad.

Sænkning af nakkestøtten

Tryk på tappen 1 og på nakkestøtten samtidig.

Afmontering af nakkestøtten

Løft nakkestøtten op og tryk på tappene 1 og 2 for at frigøre den.

Montering af nakkestøtten

Anbring stængerne i hullerne med takkerne vendt fremad, og sænk nakkestøtten ned til den ønskede højde ved at trykke på tappen 1.

Indstilling af nakkestøttens vipning

(Afhængig af modellen)

Skub del B frem eller tilbage, indtil den ønskede indstilling opnås.

Af sikkerhedshensyn bør nakkestøtten altid være monteret og korrekt indstillet: nakkestøttens øverste kant bør være så nær i højde med hovedets isse som muligt, og afstanden mellem dit hoved og nakkestøtten A skal altid være den mindst mulige.