Tilbage til listen

PUNKTERING, RESERVEHJUL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

På køretøjer, der er udstyret hermed, er reservehjulet placeret under chassiset.

Sådan tages reservehjulet ud

- Indsæt på det dertil indrettede sted 1 eller 4 enden af oplåsningsnøglen 3, som, afhængigt af køretøjet, er forlænget med det sekskantede forlængerstykke 5 og hjulnøglen 6 (anvendelse af andre værktøjer kan forårsage skade på mekanismen);

- Sænk reservehjulet helt ned;

- Frigør fælgens elementet 2;

- før elementet gennem 2 via fælgen (som angivet i A), og frigør således hjulet.

Hvis reservehjulet ikke har været anvendt i adskillige år, så husk at anmode værkstedet om at kontrollere, at det stadig er i god stand, og at det kan anvendes uden risiko.

I visse tilfælde (punkteret baghjul, køretøj med last) er det nødvendigt at løfte køretøjet (ved at bruge løftepunktet nærmest det pågældende hjul) for at kunne få adgang til reservehjulet. HJULSKIFT: donkraft.

Sådan sættes et hjul på

Foretag det hele i omvendt rækkefølge:

- anbring hjulet fladt under bilen. Ventilen 7 skal vende mod dig. Der er risiko for at tabe hjulet, hvis den rigtige monteringsretning for hjulet ikke er overholdes;

- før kablet og elementet 2 igennem fælgen;

- Centrer elementet 2 i midten af hjulet, og fastgør det til fælgen;

- Træk holdekablet helt op, og kontrollér, at hjulet sidder fast.

Bemærk: anbring ikke et punkteret hjul med alufælge i reservehjulets løftespil. Sørg for at løftespillet er ført helt op.

Anbring det punkterede hjul fladt på jorden. Ventilen 7 skal vende mod dig.

Risiko for tab af hjul.

Rør ikke ved udstødningssystemet.

Risiko for forbrænding.