Tilbage til listen

RAT, SERVOSTYRING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Højdeindstilling af rattet

Træk i grebet 1 og sæt rattet i den ønskede position.

Skub derefter grebet over det stramme punkt for at blokere rattet.

Kontroller herefter, at rattet er korrekt fastlåst.

Af sikkerhedsmæssige grunde må indstilling af rattet kun foretages, når vognen holder stille.

Servostyring

Variabel servostyring

Den variable servostyring omfatter et elektronisk styresystem, som tilpasser servovirkningen til vognens hastighed.

For at opnå den størst mulige kørekomfort er styringen meget let under parkeringsmanøvrer. Servovirkningen formindskes gradvist med stigningen i vognens hastighed; herved opnås den størst mulige sikkerhed under kørsel ved høje hastigheder.

Særlig funktion ved Stop and Start

Når motoren sættes på standby, fungerer servostyring ikke længere. I dette tilfælde vender styringen tilbage til sin oprindelige tilstand, når motoren genstartes, eller når hastigheden overstiger cirka 1 km/t (bakke, skråning osv.).

Ved standsning af vognen må rattet ikke fastholdes i fuldt udsving til en af siderne.

Med motoren standset eller i tilfælde af fejl i systemet, er det altid muligt at dreje rattet. Kraften, der skal ydes, bliver betydelig større.

Afbryd aldrig tændingen under kørsel ned ad bakke eller under anden form for kørsel, da servovirkningen herved vil ophøre.