Tilbage til listen

SENDER-MODTAGER MED HÅNDFRI TILGANG: brug

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

For biler, der er udstyret med sender-modtager 1, muliggør denne, i tillæg til fjernbetjeningens funktioner, låsning/oplåsning uden brug af fjernbetjeningen, når den befinder sig i en af adgangsområderne 2.

Bemærk: sender-modtageren med håndfri tilgang virker kun på fordørene og bagklappen.

Den drives af et batteri, der kan udskiftes. SENDER-MODTAGER MED HÅNDFRI TILGANG: batteri.

Førerens ansvar under parkering eller standsning af bilen

Forlad aldrig vognen med et barn, afhængige voksne eller et husdyr i vognen, heller ikke for et kort øjeblik.

Disse kan udsætte sig selv eller andre for fare ved at starte motoren, ved at aktivere udstyr som f.eks. rudeoptræk eller låse dørene.

Vær også opmærksom på, at temperaturen i kabinen stiger meget hurtigt i varmt og/eller solrigt vejr.

RISIKO FOR DØDSFALD ELLER ALVORLIGE KVÆSTELSER.

Interferens

De nære omgivelser (udendørs installationer eller brug af apparater, der fungerer på samme frekvens som fjernbetjeningen) kan forstyrre funktionen.

Oplåsning af vognen

Med sender-modtageren i en af adgangsområderne 2 skal du trykke på knappen 3 eller 4: Derved låses alle dørene op.

Havariblinklyset bekræfter oplåsning af dørene ved at blinke én gang.

Låsning af vognen

Med sender-modtageren i en af adgangsområderne 2 skal du trykke på knappen 3 eller 4: Derved låses alle dørene.

Havariblinklyset bekræfter låsning af dørene ved at lyse i 4 sekunder.

Bemærk: Når en dør (eller bagklappen) står åben eller er lukket forkert, vil der ske en hurtig låsning/oplåsning af dørene, uden at havariblinklyset blinker.