Tilbage til listen

UR OG UDENDØRSTEMPERATUR

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Display A

For at få adgang til urindstillingsdisplayet skal du trykke på 1 eller 2 så mange gange som nødvendigt, indtil 3 vises.

Hold knappen 1 eller 2 nede, indtil timetallet blinker. I indstillingstilstand trykkes vedvarende på knappen 1 eller 2 for at indstille timetallet.

Vent nogle få sekunder på, at minutterne blinker: Tryk gentagne gange på knappen 1 eller 2 for at indstille dem.

Når indstillingen er afsluttet, skal du vente nogle få sekunder, før displayet ændres.

Display B

Køretøjer udstyret med en multimedie-berøringsskærm, navigationssystemer, telefoner osv.

Der henvises til de specielle brugsvejledninger vedrørende enkeltheder for modeller udstyret med disse systemer.

I tilfælde af afbrydelse af strømtilførselen (batteriet frakoblet, forsyningsledning afbrudt, mv.) er det tilstrækkeligt blot at indstille uret igen.

Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage indstillingerne med vognen standset.

Udendørstermometer

Bemærk:

Når udendørstemperaturen ligger mellem -3°C og +3°C vil angivelsen °C på displayet blinke, hvilket betyder, at der er risiko for isslag.

Udendørstermometer

Den temperatur, som termometeret angiver, må under ingen omstændigheder anvendes som indikator for evt. islag på vejbanen, idet dannelsen af islag er forbundet med både lokale klimatiske forhold, luftfugtighed og temperatur.