Tilbage til listen

VINDUESVISKERBLAD

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Træd op på trinbrættet 1 for at komme til viskerbladene.

Bemærk: trinbrættet kan være glat.

Udskiftning af viskerblade 2

- Løft viskerarmen 4;

- drej viskerbladet, indtil det er vandret;

- tryk på tappen 3, og skub viskerbladet nedad, indtil det frigøres af krogen 5 på viskerarmen.

- drej bladet A og løft det B for at frigøre det.

Montering

Montering af viskerbladet foretages i omvendt rækkefølge. Kontrollér herefter, at viskerbladet er korrekt fastlåst.

Hold øje med vinduesviskernes tilstand. Deres levetid afhænger af dig:

- rengør regelmæssigt viskerbladene og forruden med sæbevand ;

- anvend dem ikke på en tør forrude;

- fjern dem fra forruden, når de ikke har fungeret i længere tid.

- I frostvejr bør det kontrolleres, at viskerbladene ikke er frosset fast til ruderne (risiko for overophedning af viskermotoren, hvorved sikringen vil springe).

- Kontroller jævnligt viskerbladenes tilstand.

De bør udskiftes, så snart deres effektivitet forringes: cirka én gang om året.

Under udskiftningen af viskerbladet, når dette er taget af, skal du passe på ikke at lade viskerarmen falde ind mod ruden, da ruden kan tage skade af det.