SIKKERHED FOR BØRN: deaktivering, aktivering af passagerairbag foran

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Deaktivering af airbag på forreste passagersæde

Før du monterer et barnesæde på forreste passagersæde:

- Kontrollér, om barnesædet kan monteres på dette sæde;

- Du skal deaktivere airbaggen i tilfælde af et barnesæde, der vender baglæns.

Sådan deaktiveres l’airbag : Med køretøjet standset og slukket tænding skubbes og drejes låsen 1 hen til positionen OFF.

Når tændingen er drejet, skal du kontrollere, at kontrollampen ¹ lyser på displayet 2.

Denne advarselslampe lyser konstant for at bekræfte, at der kan anbringes en barnestol på passagersædet, idet airbag´en er frakoblet.

Passagerairbaggen foran må kun aktiveres eller deaktiveres med bilen standset og tændingen afbrudt.

Hvis det gøres, mens vognen kører, tænder lamperne å og ©.

For at genetablere den rette synkronisering mellem knap og airbag afbrydes tændingen og tilsluttes igen.

ADVARSEL

På grund af inkompatibilitet mellem funktion af passagerairbag foran og placeringen af et barnesæde med ryggen mod kørselsretningen, må der ALDRIG monteres en fastholdelsesanordning til børn af en type med ryggen mod kørselsretningen på et sæde, der er beskyttet af en AKTIVERET foran AIRBAG . Det kan medføre BARNETS DØDSFALD eller ALVORLIGE KVÆSTELSER.

Disse angivelser er anført på instrumentbrættet og etiketterne A på hver side af højre solskærm 3 (se eksempel på etiket herover), vil minde dig herom.

ADVARSEL

På grund af inkompatibilitet mellem udløsning af passagerairbag foran og placeringen af et barnesæde med ryggen mod kørselsretningen, må der ALDRIG installeres en fastholdelsesanordning til børn af en type med ryggen mod kørselsretningen på et sæde, der er beskyttet af en AKTIVERET AIRBAG foran. Det kan medføre BARNETS DØDSFALD eller ALVORLIGE KVÆSTELSER.

Aktivering af passager-airbag foran

Så snart barnestolen fjernes fra passagersædet, skal airbag igen tilsluttes for at beskytte passageren i tilfælde af et sammenstød.

Sådan genaktiveres airbag: Mens køretøjet holder stille,og tændingen er afbrudt, trykke på og dreje låsen 1 til positionen ON.

Når tændingen er sluttet, skal displayet kontrolleres for at se, om kontrollampen ] er slukket, og at kontrollampen tændes på displayet 2 i cirka 1 minut efter hver start.

Passager-airbag foran er aktiveret.

Funktionsfejl

I tilfælde af fejl ved aktiverings/deaktiveringssystemet for passagerairbag foran er det forbudt at anbringe en barnestol med ryggen mod kørselsretningen på passagersædet.

Det frarådes ligeledes at anbringe andre passagerer på sædet.

Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

Aktivering eller deaktivering af airbag i forsædepassagerens side skal gøres med bilen standset og tændingen afbrudt.

Hvis det gøres, mens vognen kører, tænder lamperne å og ©.

For at genetablere den rette synkronisering mellem knap og airbag afbrydes tændingen og tilsluttes igen.