Tilbage til listen

”AUTOHOLD”-FUNKTION

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Køretøjet er standset (f.eks. ved et rødt lys, i et kryds, ved en trafikkø osv.). Funktionen sikrer bremsekraft, selvom føreren slipper bremsepedalen.

Bremsekraften frigives, så snart føreren accelererer tilstrækkeligt med et tilkoblet gear.

Aktivering

Tryk på kontakten 3.

Kontaktadvarselslampen 3 tændes for at bekræfte, at funktionen er aktiveret.

Deaktivering

Træd ned på bremsepedalen og tryk på kontakten 3 på samme tid.

Kontaktadvarselslampen 3 slukkes for at bekræfte, at funktionen er deaktiveret.

Hvis bremsekraften opretholdes, aktiveres parkeringsbremsen automatisk, når:

- Føreren forlader køretøjet;

eller

- Køretøjet er immobiliseret i mere end ca. tre minutter.

Betingelser for opretholdelse af bremsekraften

Følgende betingelser skal være opfyldt:

- Førerens sikkerhedssele er spændt;

og

- Den elektroniske parkeringsbremse er deaktiveret;

og

- Køretøjet holder ikke stille på en meget stejl skråning.

Den opretholdte bremsekraft bekræftes af -advarselslampen på instrumentpanelet.

Betingelser for afbrydelse af bremsekraften

Følgende betingelser skal være opfyldt:

- Føreren accelererer tilstrækkeligt med et gear tilkoblet;

eller

- Føreren deaktiverer funktionen.

Kontrollampen slukkes på instrumentbrættet.

Inden vognen forlades bør det kontrolleres, at parkeringsbremsen er effektivt aktiveret. Kontrollampen 1 på kontakten 2 og kontrollampen } på instrumentbrættet lyser for at vise, at parkeringsbremsen er trukket, men slukkes, når dørene er låst.

Ved hver start fortsætter funktionen tilstanden ved den tid, motoren sidst blev slukket.