Tilbage til listen

SPORASSISTENT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Baseret på optagelser fra kameraet 1 aktiveres funktionen, fuldt optrukken eller stiplet linje overskrides uden forudgående aktivering af blinklys og med oprettelse af kørselsretningen.

En meddelelse på instrumentbrættet advarer dig herom.

Bemærk: Kontrollér, at forruden ikke er tildækket (vejsnavs, mudder, sne, kondens e.l.).

For køretøjer, der udstyret hermed, gentages visse oplysninger på det øvre display.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

Aktivering/deaktivering

Fra multifunktionsskærmen skal du 2 vælge Køretøj, Kørehjælp og Lane Keeping. Vælg derefter for at aktivere eller OFF for at deaktivere sporassistenten.

Du kan få direkte adgang til menuen ”Kørehjælp” via tasten 3 .

Når sporassistenten er aktiveret, så aktiveres alarmen for overskridelse af vognbanelinjer automatisk (se afsnittet Ufrivillig overskridelse af fuldt optrukken eller stiplet linje i kapitel 2).

Funktionsprincip

Når funktionen er aktiveret, vises korrigeringslamperne 4 for linjerne i venstre og højre side med gråt på instrumentbrættet.

Funktionen er indstillet til at reagere, når:

- hastigheden er mellem ca. 70 og 160 km/t

og

- korrigeringslamperne 4 lyser grønt.

Funktionen aktiveres, når køretøjet nærmer sig eller krydser en linje uden at blinklyset aktiveres. I disse tilfælde:

- funktionen udløser en korrigerende handling på køretøjets styring og retning

- indikatorlampen 4 på samme side som den krydsede linje skifter til orange på instrumentbrættet.

Bemærk: I vejsving tillader funktionen, at der skæres hjørner en smule.

Funktionen er deaktiveret som standard, hver gang motoren startes.

Du kan til enhver tid overtage styringen af køretøjet ved at bruge rattet.

Specielt tilfælde

Hvis funktionen er indstillet til at reagere, eller hvis den reagerer og ikke kan registrere yderligere brug af rattet fra føreren:

- En meddelelse om at bevare styringen vises på instrumentbrættet.

- højre og venstre korrigeringslamper skifter til orange

- der udsendes et bip.

Hvis føreren ikke griber ind, slukker systemet muligvis for ovennævnte advarsler og gør funktionen utilgængelig, indtil føreren bruger rattet næste gang.

Situationer, hvor funktionen ikke er tilgængelig

- Korrigeringslamper, der er aktiveret eller deaktiveret ca. 4 sekunder før overskridelse af linjen

- førerens hænder er ikke på rattet

- der registreres kun én linje;

- hurtig overskridelse af linjen;

- fortsat kørsel tæt på en linje;

- nedsat sigtbarhed;

- ca. 4 sekunder efter vognbaneskift;

- ved skarpe vejsving;

- vognbanen er for snæver;

-...

Når funktionen ikke er tilgængelig, er korrigeringslamperne grå på instrumentbrættet.

Indstilling

På multifunktionsskærmen 2 skal du vælge Køretøj, Kørehjælp og INDSTILLINGER.

”FØLSOMHED”: indstil følsomhedsniveauet for registrering af linjer. For at gøre dette, skal du vælge:

- ”Lav”: registreret linje ved overskridelse

- ”Gns.”: linje, der nærmer sig, registreret

- ”høj”: linje registreret i nærheden.

Funktionsfejl

I tilfælde af funktionsfejl forsvinder venstre og højre korrigeringslamper eller forbliver grå på instrumentbrættet.

I visse tilfælde ledsages de af meddelelsen Kontroller Lane keeping eller kontrollampen © på instrumentbrættet.

Søg råd på et autoriseret værksted.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

Indgreb/reparationer på systemet

- I tilfælde af kollision kan kameraets retning blive forskubbet og dets funktion forringes. Deaktiver funktionen, og kontakt et autoriseret værksted.

- Vedligeholdelsesarbejde i det område, hvor radaren sidder, skal udføres af en professionel.

Kun et autoriseret værksted er kvalificeret til at foretage indgreb i systemet.

Tilfælde af systemforstyrrelser

Visse forhold kan forstyrre eller forringe systemets funktionsevne såsom:

- forrude tildækket (af snavs, is, sne, kondens osv.);

- et kompliceret miljø (tunnel osv.)

- dårlige klimatiske forhold (sne, hagl, isslag osv.)

- dårlig sigtbarhed (om natten, tåge osv.)

- vejskiltning, der er slidt, manglende kontrast eller meget adskilt fra hinanden (delvist udviskede linjer osv.)

- blænding (skærende sol, lys fra modkørende køretøjer osv.)

- vejen er snæver, snoet eller bølgende (snævre sving o.l.)

- lille afstand til køretøj i samme vejbane.

I dette tilfælde kan sporassistenten reagere forkert eller slet ikke.

Risiko for utilsigtet og forkert korrigering eller manglende korrigering af kørselsretningen.

Deaktivering af funktionen

Du skal deaktivere funktionen, hvis:

- området med kameraet er beskadiget (på forrudesiden eller den indvendige bakspejlsside)

- vejen er glat (sne, isslag, akvaplaning, grusvej o.l.)

- dårlig sigtbarhed (om natten, tåge osv.)

- forruden er revnet eller forvrænget (udfør ikke reparationer på dette område af forruden, men få det udskiftet på et autoriseret værksted)

- køretøjet trækker en anhænger eller campingvogn

- køretøjet er på vej ind i et område med adskillige overfladeændringer (f.eks. et område med vejarbejde).

DYNAMISKE FUNKTIONER : VOGNBANEASSISTENT