Tilbage til listen

AKTIV NØDOPBREMSNING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ved hjælp af oplysninger fra radaren 2 og kameraet 1 bestemmer systemet afstanden til køretøjet foran og til fodgængere i nærheden.

Systemet informerer føreren, hvis der er risiko for en frontkollision, så føreren kan foretage de passende nødmanøvrer (trykke på bremsepedalen og/eller dreje på rattet).

Afhængigt af førerens reaktionsevne kan systemet hjælpe med at bremse for at begrænse skaderne eller forhindre en kollision.

Bemærk: Sørg for, at forruden og forkofangeren ikke er blokeret (af snavs, mudder, sne, kondens, nummerplade osv.).

Dette system kan aktivere maksimal opbremsning af køretøjet, indtil det om nødvendigt holder helt stille.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal du altid anvende sikkerhedssele, når du kører i bilen, og sørge for, at den er lastet, så genstande ikke kan blive slynget mod passagererne.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

Handling

Registrering af køretøjer

Når der køres ved en hastighed mellem ca. 7 km/t og 170 km/t, og der er risiko for kollision med køretøjet foran, vil systemet:

- advare dig om risiko for sammenstød:

Meddelelsen ”Brems” vises med rødt på instrumentpanelet 3, ledsaget af et lydsignal.

Hvis føreren træder på bremsepedalen, og systemet registrerer en risiko for sammenstød, bliver bremsekraften forstærket.

- udløse opbremsning:

Hvis føreren ikke reagerer på advarslen, og der bliver fare for sammenstød.

Hvis køretøjet er bragt til standsning af den aktive nødbremsning, skal bilens fører holde køretøjet stationært ved at træde ned på bremsepedalen.

Bemærk: Hvis føreren benytter køretøjets betjeningsenheder (rat, pedaler osv.), vil systemet muligvis forsinke visse funktioner eller ikke aktivere dem.

Særlige advarselsfunktioner

Afhængigt af hastigheden kan advarslen og bremsen blive aktiveret samtidigt.

Særlige træk ved stationære køretøjer

Stationære køretøjer registreres, når dit køretøj køres ved en hastighed mellem ca. 7 km/t og 80 km/t. Systemet er ikke aktivt og udsender ikke en advarsel vedrørende stationære køretøjer, når du kører over ca. 80 km/t.

Registrering af fodgængere

(afhængigt af køretøjet)

Når der køres ved en hastighed mellem ca. 7 km/t og 80 km/t, og der er risiko for kollision med en cyklist eller en fodgænger, vil systemet:

- advare dig om risiko for sammenstød:

Meddelelsen ”Brems” vises med rødt på instrumentpanelet 3, ledsaget af et lydsignal.

Hvis føreren træder på bremsepedalen, og systemet registrerer en risiko for sammenstød, bliver bremsekraften forstærket.

- udløse opbremsning:

Hvis føreren ikke reagerer på advarslen, og der bliver fare for sammenstød.

I tilfælde af nødmanøvrer kan du til enhver tid stoppe med at bremse ved at:

- trykke på speederpedalen

eller

- Dreje rattet i en undvigelsesmanøvre for at undgå en kollision.

Hvis køretøjet er bragt til standsning af den aktive nødbremsning, skal bilens fører holde køretøjet stationært ved at træde ned på bremsepedalen.

Bemærk: Hvis føreren benytter køretøjets betjeningsenheder (rat, pedaler osv.), vil systemet muligvis forsinke visse funktioner eller ikke aktivere dem.

Særlige advarselsfunktioner

Afhængigt af hastigheden kan advarslen og bremsen blive aktiveret samtidigt.

I tilfælde af nødmanøvrer kan du til enhver tid stoppe med at bremse ved at:

- trykke på speederpedalen

eller

- Dreje rattet i en undvigelsesmanøvre for at undgå en kollision.

Aktivering, deaktivering af systemet

For køretøjer udstyret med en multimedieskærm

Når køretøjet holder stille, og motoren kører, skal du på multimedieskærmen 4 vælge menuen ”Indstillinger”, fanen ”Bil”, menuen ”Køreass.”, ”Aktiv bremsning” og derefter ”ON” eller ”OFF”.

Midlertidigt ikke tilgængelig

Hvis systemet registrerer en midlertidig fejl, vil -advarselslampen blive vist på instrumentpanelet.

Mulige årsager er:

- Systemet er midlertidigt blændet (blænding fra solen, nærlys, dårligt vejr osv.). Systemet vil fungere igen, når sigtbarheden bedres;

- Systemet er midlertidigt afbrudt (f.eks. er forruden eller for- eller bagkofangeren dækket af snavs, mudder, sne, kondens osv.). I dette tilfælde skal bilen parkeres og motoren slukkes. Rens forruden og forkofangeren. Når du næste gang starter motoren, holder kontrollampen op med at lyse, og meddelelsen forsvinder.

Hvis dette ikke er tilfældet, kan problemet skyldes en anden årsag, og du skal kontakte en godkendt forhandler.

Funktionsfejl

© og lyser på instrumentpanelet: Dette betyder, at systemet har registreret en funktionsfejl. Henvend dig til et autoriseret værksted for dit bilmærke.

Systemet genstarter hver gang, køretøjets tænding tilsluttes.

Aktiv nødopbremsning

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj. Udløsning af denne funktion kan være forsinket eller forhindret, når systemet registrerer tydeligt tegn på førerens kontrol over vognen (indgreb på rattet, pedaler osv.).

Systemet kan ikke aktiveres:

- når gearstangen er i frigear.

- når parkeringsbremsen er aktiveret;

- Når det elektroniske stabilitetsprogram (ESC) er startet.

Indgreb/reparationer på systemet

- I tilfælde af en kollision kan radaren og/eller kameraet blive skævt og funktionen dermed blive påvirket. Deaktiver funktionen, og kontakt en godkendt forhandler.

- Arbejde i det område, hvor radaren og/eller kameraet sidder (reparationer, udskiftning, forrudeændringer osv.), skal udføres af en uddannet fagmand.

Kun et autoriseret værksted er kvalificeret til at foretage indgreb i systemet.

Tilfælde af systemfejl

Visse forhold kan forstyrre eller forringe systemets funktionsevne såsom:

- komplekse omgivelser (en metalbro, tunnel osv.);

- dårlige klimaforhold (sne, hagl, isslag osv.);

- dårlig sigtbarhed (om natten, tåge osv.);

- dårlig kontrast mellem genstanden (vogn, fodgænger osv.) og området omkring (f.eks. fodgænger klædt i hvidt i et område med sne osv.)

- blænding (skærende sol, lys fra modkørende køretøjer osv.);

- forrude tildækket (af snavs, is, sne, kondens osv.);

- ...

Under disse forhold vil systemet muligvis ikke reagere eller kan bremse utilsigtet.

Begrænsning af systemets funktion

- Hver gang køretøjet startes, udfører systemet en kalibrering i overensstemmelse med køretøjets omgivelser og kan være inaktivt i ca. to til fem minutter

- Et køretøj, der kører i den modsatte retning, vil ikke udløse en advarsel eller påvirke systemets funktion

- Radarens og kameraets zoner skal holdes rent og må ikke ændres, for at systemet skal kunne fungere korrekt

- Systemet reagerer muligvis ikke lige så effektivt på små køretøjer, såsom motorcykler, som på andre køretøjer.

- Systemet fungerer muligvis ikke optimalt, hvis vejbanen er glat (regn, sne, isslag osv.).

- For at sikre korrekt funktion skal systemet kunne skelne fodgængerens komplette silhuet. Så systemet kan ikke registrere:

- fodgængere i mørke eller dårlig belysning

- delvist synlige fodgængere:

- fodgængere, der er mindre end ca. 80 cm høje

- fodgængere, der bærer store genstande

- ...

Under disse forhold vil systemet muligvis ikke reagere eller kan bremse utilsigtet.

Deaktivering af funktionen

Du skal deaktivere funktionen, hvis:

- stoplysene ikke fungerer;

- området med kameraet er beskadiget (på forrudesiden eller den indvendige bakspejlsside);

- Fronten på køretøjet blev beskadiget (slag, ridse på radaren osv.);

- køretøjet bugseres (starthjælp);

- Forruden er revnet eller forvrænget (udfør ikke reparationer på dette område af forruden, men få den udskiftet af en autoriseret forhandler)

- Du kører ikke på en asfalteret vej.

Hvis systemet opfører sig unormalt, skal det deaktiveres, og der kontaktes et autoriseret værksted.

Afbrydelse af funktionen

Du kan til enhver tid stoppe den aktive bremsefunktion ved at træde på speederen eller ved at dreje rattet i en undvigelsesmanøvre for at undgå en kollision.