Tilbage til listen

EL-KØRETØJ: Ladeprogrammering

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ladeprogrammering

Når køretøjet holder stille, og motoren kører, skal du på ”Indstillinger” multimedieskærmen 1 vælge fanen ”Bil”. Brug menuen ”EV-program.” til at konfigurere opladning af dit køretøj.

Når programmeringen er godkendt, tændes kontrollampen på instrumentbrættet.

Bemærk: Opladningen starter, hvis motoren slukkes, og køretøjet er tilsluttet en strømforsyning, og adgang er godkendt.

”Øjeblikkelig opladning” 2

Når køretøjet er tilsluttet en strømforsyning, starter opladningen.

Området A informerer dig om, at ”Øjeblikkelig opladning” er aktiveret.

Bemærk: Du kan deaktivere denne mulighed ved at trykke på ”OFF”.

Der henvises til multimedievejledningen for flere oplysninger.

”Postponed charge” 3

Du kan programmere starttidspunktet for opladning.

Tryk på ”Redigér” 4 for at åbne indstillingerne og angive starttidspunktet for opladning.

Angiv starttidspunktet for opladning, og tryk derefter på ”Luk” for at bekræfte.

Området B viser det tidspunkt, der er programmeret for starten af opladningen.

Hvis køretøjet er tilsluttet en strømkilde, og motoren er standset, begynder opladningen på det planlagte tidspunkt.

”Program” 5

Du kan gemme flere programmerede opladningstider pr. uge.

Vælg det programtidspunkt, 6 som du ønsker at ændre for at få adgang til indstillingerne.

Du kan deaktivere et af dine gemte programmer ved at trykke på ”OFF”.

Angiv opladningsstart-og-sluttidspunkter samt de dage, som disse tider skal gælde for. Tryk på ”Luk” for at bekræfte.

Bemærk: Hvis start-og sluttidspunkterne er identiske, er opladningstiden 24 timer. Du kan ikke bekræfte et opladningsprogram, hvis du ikke vælger en ugedag.

Programmerede tidspunktet vises i området C.

Hvis køretøjet er tilsluttet en strømkilde, og motoren er standset, begynder opladningen på det planlagte tidspunkt.

Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.

BRUG AF DE FORSKELLIGE OPLADNINGSSYSTEMER OG -TILSTANDE

Der kan være forskelle mellem versioner afhængigt af markedsføringslandet. Noget udstyr er måske ikke tilgængeligt (som standard, som ekstraudstyr og som tilbehør).

EASY LINK OPLADNINGSPLAN