SERVOPARKERINGSBREMSE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Assisteret funktion

Aktivering af parkeringsbremsen

Med standset køretøjet kan den elektroniske parkeringsbremse bruges til at immobilisere køretøjet:

- ved at trykke på motorens start/stop-knap 1.

eller

- Når førerens sikkerhedssele ikke er spændt

eller

- når førerens dør er åben

eller

- når motoren er slukket.

Trækning af servoparkeringsbremsen bekræftes af meddelelsen ”Parkeringsbremse aktiveret” og kontrollampen ”}” på instrumentbrættet og tænding af kontrollampen 2 på kontakten 3.

Når motoren er standset, slukker kontrollampen 2 få minutter efter aktivering af servoparkeringsbremsen, og kontrollampen } slukker, når bilen låses.

Inden vognen forlades bør det kontrolleres, at parkeringsbremsen er effektivt aktiveret. Dette visualiseres ved tænding af kontrollampen 2 på kontakten 3 og kontrollampen } på instrumentbrættet, indtil dørene er låst.

Assisteret funktion (fortsat)

Bemærk: I nogle situationer (elektronisk parkeringsbremsefejl, manuel frigørelse af parkeringsbremsen osv.) lyder et bip, og meddelelsen ”Aktiver parkeringsbremse” vises på instrumentpanelet for at advare dig om, at den elektroniske parkeringsbremse er frigjort.

- med motoren kørende: ved åbning af førerens dør;

- Med motoren slukket: Når en fordør åbnes.

I dette tilfælde trækkes og derefter slippes betjeningen 3 for at trække servoparkeringsbremsen.

Assisteret frigørelse af parkeringsbremsen

Bremsen slækkes ved start af bilen, ved acceleration.

Manuel funktion

Du kan trække servoparkeringsbremsen manuelt.

Manuel aktivering af den elektroniske parkeringsbremse

Træk i betjeningen 3. Kontrollampen 2 og kontrollampen } tændes på instrumentbrættet.

Manuel frigørelse af den elektroniske parkeringsbremse

Tryk på kontakten 1 uden at trykke på pedalerne for at slå tændingen til. Tryk på bremsepedalen, og tryk derefter på kontakten 3: Indikatoren 2 på kontakten og indikatoren } på instrumentpanelet slukkes.

Inden vognen forlades bør det kontrolleres, at parkeringsbremsen er effektivt aktiveret. Kontrollampen 2 på kontakten 3 og kontrollampen } på instrumentbrættet lyser for at vise, at parkeringsbremsen er trukket, men slukkes, når dørene er låst.

Punktvis stop

For at aktivere servoparkeringsbremsen manuelt (når der stoppes ved rødt eller med motoren kørende osv.): Træk og slip betjeningen 3. Bremsevirkningen ophører automatisk, når vognen startes.

Særlige tilfælde

Ved parkering på en skråning skal du f.eks. trække i kontakten 3 i nogle sekunder for at opnå maksimal opbremsning.

Ved parkering uden at aktivere den elektroniske parkeringsbremse (f.eks.ved risiko for frostvejr) foretages følgende:

- stands motoren ved at trykke på motorens start/stopknap 1;

- Aktivér et vilkårligt gear: De trækkende hjul låses mekanisk af drivakslen.

- Frigør den elektroniske parkeringsbremse manuelt.

Når førerens dør er åben eller forkert lukket, og motoren kører, deaktiveres automatisk slækning af bremsen af sikkerhedshensyn (dette udelukker, at bilen kører selv uden fører). Meddelelsen ”Slip parkerings- bremsen manuelt” vises på instrumentbrættet, når føreren trykker på speederen.

Funktionsfejl

- I tilfælde af fejl tændes kontrollampen © på instrumentbrættet fulgt af meddelelsen ”Tjek parkeringsbremse” og i visse tilfælde kontrollampen }. Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

- I tilfælde af fejl i servoparkeringsbremsen tændes kontrollampen ® fulgt af meddelelsen ”Bremsesystem fejl”, et lydsignal og i nogle tilfælde af kontrollampen }.

Vognen bør derfor standses øjeblikkeligt, afhængigt af færdselsforholdene.

Hvis meddelelsen ”Elektrisk fejl FARE” eller Kontrollér batteri vises, aktiveres servoparkeringsbremsen manuelt ved at trække i kontakten 3, før motoren stoppes.

Risiko for bevægelse af køretøjet.

Henvend dig til et autoriseret værksted.

Hvis der ikke forekommer noget visuelt signal eller lydsignal, angiver dette en fejl ved instrumentbrættet. Dette betyder, at du bør standse øjeblikkeligt, så snart færdselen tillader det. Sørg for at parkere vognen et sikkert sted, og kontakt et autoriseret værksted.

Forlad aldrig køretøjet uden at sætte gearvælgeren i positionen N, og aktiver håndbremsen, og sluk motoren. Ellers kan vognen sætte sig i bevægelse, selv om den er standset, hvis et gear er i indgreb og speederpedalen trædes ned.

Der kan herved opstå risiko for uheld.