Tilbage til listen

KLIMAANLÆG: Programmering

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Med motoren kørende og køretøjet standset bruges multimedieskærmen 1 til at vælge menuen ”Indstillinger”, fanen ”Bil” tab og derefter menuen ”EV-program.” og fanen ”Klimaanlæg” 4.

Programmering af funktionens starttidspunkt

Tryk på ”Redigér 3” for at få adgang til komfortindstillingerne.

Du kan gemme flere komfortprogrammer.

I denne menu kan du indstille temperaturen 2 og aktivere/deaktivere de gemte programmer.

Vælg det programtidspunkt, 6 som du ønsker at ændre for at få adgang til indstillingerne.

Bemærkning:

- Du kan deaktivere komfortprogrammerne ved at trykke på ”OFF”.

- Den mindste tidsperiode mellem hvert program er 2 timer.

- Den valgte temperatur vises i menuen 5.

Programmerede tidspunktet vises i området A.

Førerens ansvar under parkering eller standsning af bilen

Forlad aldrig vognen med et barn, afhængige voksne eller et husdyr i vognen, heller ikke for et kort øjeblik.

Vær opmærksom på, at temperaturen i kabinen stiger meget hurtigt i varmt og/eller solrigt vejr.

RISIKO FOR DØDSFALD ELLER ALVORLIGE KVÆSTELSER.

Aktivering af ”Programmering”

Funktionen går i gang to timer inden det programmerede klokkeslæt, så der opnås en behagelig temperatur, hvis:

- køretøjet er sluttet til strømforsyningen;

- motorhjelmen er lukket;

- traktionsbatteriets opladningsniveau er over 20 %;

- dørene er lukkede og låst;

- motoren er stoppet.

Kontrollampen vises på instrumentbrættet.

Øjeblikkelig aktivering af airconditionfunktionen

Det er muligt at udføre øjeblikkelig start af airconditionfunktionen, hvis:

- motorhjelmen er lukket;

- traktionsbatteriets opladningsniveau er over 40 %;

- dørene er lukkede og låst;

- motoren er stoppet.

Med motoren kørende og køretøjet standset bruges multimedieskærmen 1 til at vælge menuen ”Indstillinger”, fanen ”Bil” tab og derefter menuen ”EV-program.” og fanen ”Klimaanlæg” 4. Der henvises til multimedievejledningen for flere oplysninger.

Programmeret stop af aircondition.

Aircondition stopper automatisk efter ca. 10 minutter efter det programmerede slutklokkeslæt.

Denne funktion kan dog deaktiveres hvis:

- stikket er taget ud af stikkontakten.

- batteriets opladningsniveau er under 20%.

Bemærk: Enhver ændring, der udføres inden for 2 timer før en programmeret start, skal annulleres og genprogrammeres for at blive registreret.

Førerens ansvar under parkering eller standsning af bilen

Forlad aldrig vognen med et barn, afhængige voksne eller et husdyr i vognen, heller ikke for et kort øjeblik.

Vær opmærksom på, at temperaturen i kabinen stiger meget hurtigt i varmt og/eller solrigt vejr.

RISIKO FOR DØDSFALD ELLER ALVORLIGE KVÆSTELSER.