Tilbage til listen

ANDROID AUTO™, CARPLAY™, YANDEX.AUTO™

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

præsentation Android Auto™, Yandex.Auto

Android Auto™ og ”Yandex.Auto ™” er applikationer, der kan downloades fra din smartphone, så du får mulighed for at bruge nogle apps på din telefon fra skærmen på dit multimediesystem.

Bemærk: Appene ” Android Auto™” og ”Yandex.Auto ™” fungerer kun, hvis din smartphone er tilsluttet dit køretøjs USB -port, og tjenesten SIRI er aktiveret.

Første ibrugtagning

Download og installér appen ” Android Auto™” eller ”Yandex.Auto ™” fra download-platformen på din smartphone.

Slut din telefon til multimediesystemets USB-port.

Godkend anmodningerne på din smartphone for at kunne bruge appen.

Multimediesystemet foreslår ” Android Auto™” eller ”Yandex.Auto ™”, afhængigt af landet:

- at anvende forbindelsen som lydkilde;

- En instruktionsvideo om hvordan funktionen virker.

Appen kører på multimediesystemet og bør være synlig i området 1.

Hvis den beskrevne procedure mislykkes, skal du gentage proceduren.

Særlig funktion ved ”Yandex.Auto ™”

Appen ”Yandex.Auto ™” fungerer kun, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

- Telefonen er tilsluttet USB-stikket i dit køretøj.

- Telefonen er tilsluttet multimediesystemet via Bluetooth®.

- Telefonen er ulåst.

- Appen ”Yandex.Auto ™” er på telefonskærmen.

præsentation CarPlay™

” CarPlay™" er en indbygget tjeneste på din smartphone, som giver mulighed for at bruge visse applikationer på telefonen fra multimediesystemets skærm.

Bemærk: Tjenesten ” CarPlay™” fungerer kun, hvis din smartphone er tilsluttet køretøjets USB -port, og hvis tjenesten SIRI er aktiveret.

Første ibrugtagning

Tilslut din telefon til multimediesystemets USB-port;

Multimediesystemet foreslår ” CarPlay™”eller ”Yandex.Auto ™”, afhængigt af landet:

- at anvende forbindelsen som lydkilde;

- En instruktionsvideo om, hvordan tjenesten virker.

Tjenesten kører i multimediesystemet og bør være synlig i området 1.

Hvis den beskrevne procedure mislykkes, skal du gentage proceduren.

Stemmegenkendelse

Når appen ” Android Auto™” og ”Yandex.Auto ™” eller tjenesten ” CarPlay™” fungerer sammen med dit multimediesystem, kan du bruge stemmegenkendelsesknappen 2 i køretøjet til at betjene nogle af funktionerne i din smartphone med din stemme med:

- Kort tryk: aktivere/deaktivere multimediesystemets stemmegenkendelse;

- Langt tryk: Aktivering/deaktivering af stemmegenkendelse for din telefon, hvis den er sluttet til multimediesystemet.

Bemærk: Når du bruger Android Auto™, ”Yandex.Auto ™” eller CarPlay™, får du adgang til din smartphones navigations- og musikapplikationer.

Disse applikationer erstatter lignende applikationer, der er indbygget i multimediesystemet, som allerede kører.

Kun én navigation kan anvendes, nemlig:

- ” Android Auto™”;

- ”Yandex.Auto ™”;

- ” CarPlay™”;

- eller den der følger med dit multimediesystem.

Bemærk: Når du bruger applikationen Android Auto™ eller ”Yandex.Auto ™” eller tjenesten CarPlay™, vil visse funktioner i multimediesystemet fortsat køre i baggrunden. Hvis du f.eks. starter Android Auto™, ”Yandex.Auto ™” eller CarPlay™ og bruger navigation på din smartphone, mens radioen kører i multimediesystemet, vil radioen fortsat sende.

Gå tilbage til multimediegrænsefladen

Gå tilbage til multimediesystemets brugergrænseflade:

- Tryk på Startside-knappen 4 på multimediesystemets frontpanel eller på den centrale betjening

eller

- tryk på knappen 3 på multimediesystemets skærm.

CarPlay™

Android Auto™

”Yandex.Auto

De tilgængelige funktionerne i applikationen Android Auto™ og ”Yandex.Auto ™” samt tjenesten Carplay™ afhænger af din telefons mærke og model. Hvis du ønsker flere oplysninger, skal du se fabrikantens hjemmeside, hvis en sådan findes.

Når du bruger applikationen Android Auto™ og ”Yandex.Auto ™” eller tjenesten CarPlay™, kan overførslen af de mobilnetværksdata, som kræves for at disse kan fungere, muligvis medføre ekstraomkostninger, der ikke er omfattet af dit mobilabonnement.

BRUG AF EASY LINK MED ANDROID AUTO

Selv om denne video ikke er lavet med din bil, er det beskrevne princip identisk

BRUG AF EASY LINK MED APPLE CARPLAY

Selv om denne video ikke er lavet med din bil, er det beskrevne princip identisk