Tilbage til listen

LUFTKVALITET

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

”Ionisator” menu

I hovedmenuen skal du vælge ”Indstillinger” og derefter fanen ”Bil” efterfulgt af ”Ionisator”. Brug denne menu til at skabe et afslappende og sundt miljø i kabinen.

Aktivér/deaktiver ionizeren 3.

Ionizeren har to modes:

- ”Afslappende” 1 : Skaber et sundt og afslappende kørselsmiljø ved hjælp af ion-emission;

- ”Ren” 2: Hjælper med at formindske bakterier og allergenpartikler i luften.

Når du har valgt driftstilstand, stopper den automatisk efter en halv time.

Du kan slå automatisk aktivering til/fra ved at markere den ønskede indstilling 4.

I pop op-menuen 5 kan du vende tilbage til standardindstillingerne.