Tilbage til listen

TILKOBLING, FRAKOBLING AF EN TELEFON

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menuen Telefon

På velkomstskærmen skal du trykke på ”Telefon” eller (hvis en telefon allerede er tilsluttet) trykke på genvejstasten A, hvis menuen ”Telefon” vises. Denne funktion gør det muligt at parre din telefon med multimediesystemet.

Bemærk: Hvis der ikke er tilsluttet en telefon til multimediesystemet, vil nogle menuer være deaktiverede.

Parring af telefonen gør det muligt for multimediesystemet at få adgang til dine telefonfunktioner. Der vil ikke blive gemt nogen kopier af dine kontakter eller personlige data i multimediesystemet.

Multimediesystemet administrerer ikke telefoner, der er udstyret med " dual SIM". Juster indstillingerne på din telefon for at gøre det muligt at parre multimediesystemet korrekt.

Skærmbilledet Par, tilslut

1 Liste over tilsluttede enheder

2 Telefonstemmegenkendelse.

3 Aktivér/deaktiver Bluetooth-forbindelsen.

4 Tilføje en ny enhed.

5 Aktivér/deaktiver Hotspot-funktionen.

6 Aktivér/deaktiver funktionen ”Musik”.

7 Aktivér/deaktiver funktionen ”Telefon”.

8 Kontekstuel menu.

9 Gå ind i menuen ”Data”.

10 Adgang til menuen ”Service”.

11 Adgang til menuen WIFI.

12 Adgang til menuen Bluetooth®.

13 Tilbage til forrige skærm.

Bemærk: Tilgængeligheden af telefonens internetforbindelse 5 afhænger af udstyret i køretøjet, og den kan kun aktiveres for kompatible modeller.

Gå ind på webstedet https://easyconnect.renault.com for at se en liste over kompatible telefoner.

Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.

Genkendelse af en telefon

For at bruge det håndfri system skal du parre din Bluetooth®-mobiltelefon med multimediesystemet. Du skal sørge for, at Bluetooth® på din mobiltelefon er aktiveret og status indstillet til "synlig".

Du kan få flere oplysninger om aktivering af den synlige status for din telefon ved at se i telefonens brugervejledning.

Afhængigt af model, og hvis systemet beder om det, indtastes Bluetooth®-koden på din telefon for at parre den til multimediesystemet, eller anmodningen om parring godkendes.

Din telefon kan bede dig om tilladelse til at dele kontakter, opkaldslister og musik. Godkend deling, hvis du vil have adgang til disse oplysninger på multimediesystemet.

Gå ind på webstedet https://easyconnect.renault.com for at se en liste over kompatible telefoner.

Fra dit multimediesystems hovedmenu:

- tryk på ”Telefon”. En meddelelse vises på skærmen, som beder dig om at parre en telefon;

- tryk på ”OK”. Multimediesystemet søger efter telefoner i nærheden med Bluetooth® aktiveret, der vises

- Vælg en telefon på telefonlisten.

Der vises en meddelelse på multimediesystemets skærm og på telefonen, hvor du opfordres til at acceptere anmodningen om parring via den angivne kode.

Bemærk: For at få adgang til telefonens kontakter, opkaldshistorik og SMS via multimediesystemet skal du tillade synkronisering.

- Vælg de telefonsfunktioner, der skal parres;

- ”Telefon” funktion: få adgang til telefonbogen, foretag og modtag opkald, få adgang til opkaldslisten osv.;

- ”Musik”-funktion: adgang til musik;

- Hotspot-funktion: Internetadgang via telefonen.

- Tryk på ”OK” for at godkende.

Bemærk: Hvis funktionens ikon er fremhævet, angiver det, at den er aktiveret.

Din telefon er nu koblet til multimediesystemet.

Når du bruger Hotspot-funktionen, kan overførslen af de mobildata, som kræves for at den kan fungere, muligvis medføre ekstraomkostninger, der ikke er omfattet af dit mobilabonnement.

Tilkobling af en ny telefon

Sådan parres en ny telefon med multimediesystemet:

- Aktiver din telefons Bluetooth®-forbindelse, og indstil status til ”synlig”.

- på hovedmenuen vælges pop op-menuen ”Telefon”, ”Liste over BT-enh.”, ”Tilføj ny enhed”;

- Vælg de telefonfunktioner, der skal tilsluttes;

- Tryk på ”OK” for at godkende.

Bemærk: Hvis funktionens ikon er fremhævet, angiver det, at den er aktiveret.

Din telefon er nu koblet til multimediesystemet.

Du kan parre op til seks telefoner.

Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.

Frakobling af en telefon

Sådan ophæves parring for en eller flere telefoner fra multimediesystemet:

- Vælg ”Telefon”, pop op-menuen og derefter ”Liste over BT-enh.” i hovedmenuen, og vælg derefter telefon(er), hvis parring skal ophæves, i pop op-menuen 8;

- Vælg ”Indstillinger”, ”System”, ”Enhedshåndtering” i hovedmenuen, og vælg derefter telefoner, hvis parring skal ophæves, i pop op-menuen 8.

Kontekstuel menu 8

Brug pop up-menuen 8 til at:

- slette en eller flere parrede enheder;

- Slet alle parrede enheder.

PARRING AF EN ANDROID-SMARTPHONE (TILSLUTNING)

Selv om denne video ikke er lavet med din bil, er det beskrevne princip identisk

PARRING AF EN IPHONE (TILSLUTNING)

Selv om denne video ikke er lavet med din bil, er det beskrevne princip identisk