Tilbage til listen

TILKOBLING, FRAKOBLING AF EN TELEFON.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tilslutning af en telefon

En telefon skal parres, før den kan sluttes til det håndfri telefonsystem. Se afsnittet ”Sammenkobling, frakobling af en telefon” for at få flere oplysninger. Din telefon skal være tilsluttet det håndfri telefonsystem, for at du kan få adgang til alle dens funktioner.

Bemærk: Hvis der ikke er tilsluttet en telefon til multimediesystemet, vil nogle menuer være deaktiverede.

Tilslutning af telefonen gør det muligt for multimediesystemet at få adgang til dine telefonfunktioner. Der vil ikke blive gemt nogen kopier af dine kontakter eller personlige data i multimediesystemet.

Multimediesystemet administrerer ikke telefoner, der er udstyret med ” dual SIM”. Juster indstillingerne på din telefon for at gøre det muligt at tilslutte multimediesystemet korrekt.

Manuel tilslutning

I menuen ”Telefon” og derefter pop op-menuen ”Liste over BT-enh.” vises en liste over parrede telefoner.

Vælg telefonen og funktionerne, der skal tilsluttes, og kontrollér, at Bluetooth® er aktiveret på telefonen, og at den er indstillet til ”synlig”.

Bemærk: Hvis et opkald er i gang under tilslutningen af telefonen, overføres det automatisk til køretøjets højttalere.

Automatisk tilslutning

Når multimediesystemet startes, søger det håndfri telefonsystem efter genkendte telefoner med Bluetooth® aktiveret i nærheden. Systemet downloader automatisk data for den sidst tilsluttede telefon (telefonbog, musik...).

Bemærk! Når din telefon er blevet automatisk tilkoblet multimediesystemet, er det kun muligt at downloade data (bibliotek, musik, kontakter osv.), hvis du tidligere har godkendt datadeling under tilkobling af telefonen til multimediesystemet. Se afsnittet ”Sammenkobling/frakobling af en telefon” for at få flere oplysninger.

Gå ind på webstedet https://easyconnect.renault.com for at se en liste over kompatible telefoner.

Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.

Tilslut funktionerne

For at få adgang til din telefons musik, telefonbog og internetforbindelse direkte via multimediesystemet skal du godkende datadeling i menuen ”Telefon” og derefter pop op-menuen ”Liste over BT-enh.” Bluetooth®.

Listen over tilkoblede telefoner vises.

Vælg din telefon på den viste liste, og vælg derefter de telefonfunktioner, der skal tilkobles:

- ”Telefon” 1;

- ”Musik” 2;

- ”Hotspot” 3.

Bemærkning:

- Tilgængeligheden af hotspot 3 afhænger af udstyret i køretøjet, og den kan kun aktiveres for kompatible modeller;

- Hvis funktionens ikon er fremhævet, angiver det, at den er aktiveret;

- Visse telefoner tillader automatisk overførsel af data;

- Visse telefoner aktiverer kun funktionen ”Musik”, hvis de indeholder mindst én musikfil.

Skift af en tilsluttet telefon

I menuen ”Telefon”, pop op-menuen 4 og derefter ”Liste over BT-enh.”:

- skal du fravælge de funktioner, der skal frakobles den telefon, der aktuelt er i brug.

- Vælg de funktioner, der skal tilkobles en anden telefon, og som allerede er parret og vises på enhedslisten.

Vælg System > Enhedshåndtering > telefonfunktion, der skal tilkobles, i menuen ”Indstillinger”.

Bemærk! Du skal på forhånd have tilkoblet flere telefoner for at kunne vælge en anden tilkoblet telefon.

Tilkobling af to telefoner

Du kan samtidig tilkoble funktionen ”Telefon” 1 på to telefoner ved at vælge telefonen A.

Når den anden ”Telefon”-funktion er aktiveret 1, spørger multimediesystemet, om du vil tilføje en anden telefon.

Ved at tilføje en anden telefon har du mulighed for at få adgang til alle telefonens funktioner, der er identificeret som A, og mulighed for at modtage indgående opkald på begge tilkoblede telefoner samtidigt.

Frakoble en telefon

I menuen ”Telefon”, pop op-menuen og derefter ”Liste over BT-enh.”:

- skal du fravælge de funktioner, der skal frakobles den telefon, der aktuelt er i brug.

- Vælg de funktioner, der skal tilkobles en anden telefon, og som allerede er parret og vises på enhedslisten.

Dine telefonfunktioner frakobles multimediesystemet, så snart ikonerne er slukket.

Vælg System > Enhedshåndtering > telefonfunktion, der skal frakobles, i menuen ”Indstillinger”.

Bemærk: Hvis du er i gang med et opkald, når telefonen frakobles, overføres opkaldet automatisk til telefonen.

Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.