Tilbage til listen

BAGSÆDE: funktioner

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Opklapning af ryglænet

Kontroller, at forsæderne er langt nok fremme.

Før ryglænet slås ned:

- Sænk nakkestøtterne til laveste position.

- Anbring sikkerhedsselen i seleføringen A, og spænd sikkerhedsselen. Dette forhindrer, at sikkerhedsselen låses, når ryglænet slås op igen.

Træk i fanen 1, og sænk ryglænet B.

Genmontering af sædet foretages i modsat rækkefølge.

Hæv ryglænet igen, indtil det når låseleddet på ryglænet. Pas på ikke at fastklemme sikkerhedsselen mellem ryglænet og hattehylden.

Kontrollér sikkerhedsselens funktion.

Før bagsæderyglænet lægges ned, skal sikkerhedsselerne være anbragt i selestyrene A for at undgå, at selerne beskadiges.

Ved anbringelse af sæderyggen kontrolleres, at den er korrekt fastlåst.

Hvis der anvendes sædeovertræk, skal du sørge for, at det ikke forhindrer sæderyggen i at blive korrekt fastlåst.

Kontroller, at sikkerhedsselerne er korrekt anbragt.

Monter derefter nakkestøtterne igen.

Frem og tilbage indstilling af sædet

Oplåsning af sædebænken:

- løft grebet fra bagsæderne 2

- betjen håndtaget fra bagagerummet 3.

Ryk sædet frem eller tilbage for at anbringe det i den ønskede stilling.

Slip grebet 2 eller håndtag 3, og sørg for, at sædet er låst korrekt i position.

Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage reguleringerne med vognen standset.

Ved betjening af bagsæderne skal du sørge for, at der ikke er noget der generer forankringsbeslagene (en legemsdel, et dyr, grus, klude, legetøj, mv.).

OPLEV BAGAGERUMMET OG BAGESTE SÆDEBÆNKS MODULOPBYGNING