Retslig bekendtgørelse

 

Oplysningerne om modellerne i denne e-Guide er baseret på de kendte tekniske egenskaber på den dato, hvor de blev lagt på internettet eller hvor hjemmesidens forskellige sider blev opdateret. E-Guiden omfatter alt udstyr (i standard eller som tilvalg), der findes på disse modeller; deres tilstedeværelse i bilen afhænger af bilens udgave, tilvalg og det land, hvor bilen markedsføres. Visse udstyrsdele, som vil komme frem i løbet af året, kan ligeledes være beskrevet på dette websted. De anførte oplysninger på dette websted er således kun vejledende, og de er ikke udtømmende. De kan blive opdateret jævnligt for at tage hensyn til alle udviklinger af de forskellige biler.

RENAULT forbeholder sig ret til at ændre, slette eller suspendere oplysningerne uden varsel og på et vilkårligt tidspunkt, uden at RENAULT, medlemmerne af RENAULT netværket eller medarbejderne hos RENAULT kan drages til ansvar herfor.

Den brugervejledning, der kan downloades fra dette websted, kan være en anderledes udgave end den, du har fået udleveret sammen med din bil.

Der henvises til det vedligeholdelses- og garantidokument, som blev udleveret sammen med bilen. RENAULT netværket står til rådighed for yderligere oplysninger.

Brugeren anvender dette websted på eget ansvar. Hverken RENAULT, firmaets filialer eller medlemmerne af netværket kan drages til ansvar for direkte eller indirekte skader, herunder materielle skader, tab af data eller programmer, samt økonomiske skader i forbindelse med adgang til eller brug af dette websted eller de websteder, der er forbundet hermed.