TRIPCOMPUTER: Generelle oplysninger

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Informationscenter AB eller C

Alt efter modellen er følgende funktioner grupperet i informationscenteret:

- Kørte kilometer.

- Kørselsparametre.

- Informationsmeddelelser.

- meddelelser om funktionsfejl (sammen med kontrollampen ©;

- advarselsmeddelelser (sammen med kontrollampen ®;

- menu til personliggørelse af modellens indstillinger MENU TIL PERSONLIGGØRELSE AF KØRETØJETS INDSTILLINGER.

Alle disse funktioner beskrives på de følgende sider.

Køretøj udstyret med Ainstrumentbræt

Funktionerne fordeles i zone 567 og  8. Placeringen af zonerne varierer afhængigt af den valgte type.

Tryk på kontakten 1 for at navigere mellem zonerne, og vælg funktionerne ved gentagne gange at trykke på kontakten 2 eller 3.

Køretøj udstyret med Binstrumentbræt

Funktionerne fordeles i zone 567 og  8.

Tryk på kontakten 1 for at navigere mellem zonerne, og vælg funktionerne ved gentagne gange at trykke på kontakten 2 eller 3.

Køretøj udstyret med Cinstrumentbræt

Tryk på kontakten 1så mange gange som nødvendigt for at komme til fanen ”Køretøj”.

Tryk gentagne gange med betjeningen 2 eller 3, og brug derefter om nødvendigt kontakten 4 til at bekræfte.

Valgmuligheder

(displayet afhænger af køretøjets udstyr og landet)

a) Instrumentjournal, visning af meddelelser samt meldinger om funktionsfejl;

b) Nuværende brændstofforbrug og gennemsnitligt brændstofforbrug;

c) Triptæller og gennemsnitshastighed;

d) nulstilling af dæktryk;

e) Indstilling af ur;

f) Kørestrækning inden næste serviceeftersyn;

- Kørestrækning inden næste serviceeftersyn;

- Kørestrækning inden olieskift;

g) Estimeret kørestrækning med resterende reagensmængde.

Nulstilling af triptæller og rejseparametre (nulstillingsknap)

Med et af tripparametrene valgt i displayet skal du trykke på kontakten 4 ”OK” og holde den inde, indtil displayet nulstilles.

Automatisk nulstilling af kørselsparametrene

Ved overskridelse af en af parametrene for kapacitet sker der automatisk en nulstilling.

Tolkning af visse informationer efter nulstilling

Værdierne for gennemsnitsforbrug, maksimal kørestrækning og gennemsnitshastighed bliver mere og mere stabile og korrekte i takt med det kørte antal kilometer siden nulstillingen.

Ved de første antal kørte kilometre efter en nulstilling, kan du konstatere at strækningen forøges ved kørsel. Dette skyldes, at den holder styr på gennemsnitsforbruget, der er forbrugt siden sidste nulstilling. Men gennemsnitsforbruget kan formindskes, når:

- Når vognen har overstået en accelerationsfase;

- Når motoren når op på sin normale driftstemperatur (efter nulstilling ved kold motor).

- Når man skifter fra bytrafik til landevejskørsel.